Mistiek.nl
Verrijk je Kennis
Eens vormde de spin een ingredient in veel oude drankjes voor ziekten zoals jicht, spierpijn, kinkhoest en astma. Men verbrijzelde het insekt, wreeft het fijn en mengde het, samen met een deel van het web, door andere bestanddelen. Of men droeg in een klein mousselinen zakje een aantal levende spinnen aan een halsketting.
 
Tegenwoordig wordt de spin  beschouwd als een goed voorteken, vooral als hij per ongeluk van het plafond op iemand gezicht valt. Kruipt er een spin over uw kleren, dan krijgt u binnenkort geld, vooral als het een kleine, rode spin is.
Natuurlijk mag men ze niet doden, doet men het wel, dan komt er regen.
Wie een spin een web ziet maken, zal gau nieuwe kleren krijgen.
 
Het geluk dat spinnen brengen, is vermoedelijk een erfenis uit de middeleeuwen, toen spinnen, samen met heel wat andere, schadelijker insekten, in de meeste woningen huisden. Omdat het web een schitterende vang- en verdelgingsmiddel vormde voor allerlei vliegen en ander rondzoemend gedierte, hielpen de spinnen de ziekten beteugelen en stonden ze in aanzien bij het volk. Zoals nu nog geldt;
"wil je leven, wil je streven"
Laat de spin zijn webje weven"
 
 
 
Spinnenwebben
 
Het heet dat een spinnenweb Jezus als wiegekind voor de ogen van Herodes' soldaten heeft verborgen. Daardoor ontwikkelde zich de mystiek rondom spinnenwebben, onder andere dat het ongeluk brengt er één te vernielen.
 
Ook schijnen spinnenwebben bloedstelpend te werken, maar alleen op niet te diepe wonden. In Amerika legt men verband tussen spinnenwebben en hofmakerij; vindt een meisje een spinnenweb in de deuropening van haar kamer, dan is dat een aanwijzing dat haar vriendje afspraakjes maakt men andere meiden, die elders wonen.....(duhhh!)
Hangt er ergens in de keuken een spinnenweb, dat is dat volgens het Bostonse volksgeloof een teken dat er nooit wordt gevrijd.......

Lees meer...   (6 reacties)
 
Wie een spiegel in scherven laat vallen, zegt een oud en veelverbreid bijgeloof, krijgt 7 jaar achtereen ongeluk. Waar dit vandaan komt, is in de loop der jaren versluierd geraakt, maa het schijnt verband te houden met de oude gedachte dat men, als men iemand weerspiegeld ziet, zijn ziel aanschouwt.
 
Als het spiegelglas barstte of brak, geschiedde dit ook met de ziel en zou de betrokkene spoedig sterven. Gebeurde dit pas later dan zou zijn ziel niet ten hemel varen. Ook is er in het Engelse graafschap Yorkshire een bijgeloof dat men, alsl men ee spiegel breekt, zijn beste vriend zou verliezen. Maar de Engelsen hebben een manier gevonden om het ongeluk te voorkomen dat door gebroken spiegels wordt veroorzaakt. Dan moet men wel alle splinters bijeenzoeken, meenemen naar een snelstromende rivier of beek en ze erin werpen, zodat het ongeluk mee wegstroomt.
 
In Amerika tracht men de kwade gevolgen van de spiegelbreuk te voorkomen door een vijfdollarbiljet uit de zak te halen en tegelijkertijd een kruis te slaan. In Europa denkt men dat het ongeluk brent zichzelf bij kaarslicht in de spiegel te zien en dat geen enkel klein kind onder leeftijd van 1 jaar ooit in de speigel mag kijken, anders gaat het stotteren of wordt het niet oud.
 
In veel landen worden speigels met doeken bedekt in de kamer waar iemand is overleden . Men gelooft dat ieder die zichzelf in deze spiegels ziet eveneens ten dode gedoemd is. Breekt er een spiegel doordat hij zonder oorzaak van de muur valt, dan betekent dit een sterfgeval in de familie; gaat het spiegelglas aan de muur kapot, dan sterft er een vriend. Ofschoon het ook voor een bruid niet gunstig is zichzelf voor het trouwen  in vol ornaat in de spiegel te zien, helpt het al als ze tevoren een schoen of handschoen uittrekt. Maar als het huwelijk is gesloten, moeten bruid en bruidegom zeker samen voor de speigel gaan staan in hun bruidskledij, want dan zal een leven vol geluk tot in hoge ouderdom hun deel zijn.
Lees meer...   (1 reactie)
De richting waarin men ligt als men slaapt, is van bijzondere betekenis. Ligt men met het hoofd naar het noorden, dan zal men volgens bijgeloof kort leven. Ligt men naar het zuiden met het hoofd, dan is u een lang leven beschoren.
 
Wilt u rijk worden, laat het dan naar het oosten liggen, wilt u reizen, ga dan met het hoofd naar het westen liggen.
Wonderlijk genoeg hebben bekende westerse dokters uitgemaakt dat men het beste slaapt met het hoofd naar het zuiden, ofschoon ze niet kunnen verklaren hoe dat komt. In Duitsland zegt men dat de vrouw die onder haar werk in slaap valt, met een weduwnaar zal trouwen. Maar dat kan worden afgewend door haar haar schoenen uit te trekken, haar wakker te maken en de schoenen zo voor haar neer te zetten dat ze er meteen tegenaan kijkt.
Lees meer...
 
Belangrijke ondernemingen hebben in schrikkeljaren een grote kans van slagen, zegt het bijgeloof. Waaraan men op 29 februari begint, zal tot een goed eind worden gebracht. Ook mogen in een schrikkeljaar meisjes de man van hun keuze ten huwelijk vragen zonder erop te worden aangekeken en eveneens met kans op succes.
 
Vooral in Schotland hecht men bijzonder aan deze oude traditie, maar op 1 voorwaade, de meisjes moeten wel goed uitkijken of ze er wel goed aan doen, anders kan de man van hun keuze hen weigeren zonder dat het hem ongeluk brengt. Het meisje moet dan wel ook een rode flanellen onderjurk dragen, die een eindje onder haar rok uitkomt. Zou daar de uitdrukking "rosse vrouw" vandaan komen?
Lees meer...
Een wijd en zijd verspreid bijgeloof zegt dat het ongeluk brengt een schaar op te rapen die men heeft laten vallen.
 
Laat liever iemand anders dat voor u doen. Of u moet om moeilijkheden te voorkomen, er even op gaan staan voordat u hem voorzichtig opraapt. Bent u geheel aalleen en kan niemand u helpen, dan kunt u ht ongeluk ook afweren door de schaar na het oprapen even tussen uw beide handen warm te wrijven. Daarna kunt u er gewoon weer mee knippen.
 
Scharen ontlenen dit bijgeloof aan het feit dat ze van staal zijn en dat dit vroeger in het oog van de vroegste mensen een heilig metaal was. Valt een schaar zo dat de punten zich in de grond boren, dan voorspelt dit de dood. Breekt hij doormidden, dan komt er een grote teleurstelling. Kleermakers zijn doodsbang om een schaar te laten vallen, want dat betekent dat ze touwkleding moeten maken. Ook geloven veel mensen dat het ongeluk brengt en schaar ten geschenke te geven, tenzij degene die hem krijgt een muntstukje ervoor teruggeeft.
 
In Afrika heerst alom het wonderlijke bijgeloof dat men tijdens een trouwpartij niet een schaar moet hanteren, anders wordt de bruidegom impotent..........
Lees meer...
 
In verschillende landen ter wereld, zoals in het vroegere Ned-Oost-Indie, wordt aan iemands schaduw grote waarde toegekend. Men mocht er niet op trappen, dt bracht ongeluk.
 
Voor degene op wiens schaduw men stond, was dat een dodelijke belediging, die soms met de dood werd gewroken. In sommige berggebieden geldt het als een teken des doods als er stenen of grind op iemands schaduw vallen. In Wales heet het het dat men, als men op Kerstmis rondom het vuur zit en iemand uit het gezelschap een schaduw op de muur werpt waarvan het hoofd niet te zien is, erop kan rekenen dat hij in de loop van het nieuwe jaar zal sterven.
Lees meer...
Egyptenaren beschouwden katten in de oudheid als goden. De kater vertegenwoordigde de zon, de poes de maan. Het gezegde dat een kat negen levens heeft, komt oorspronkelijk voort uit deze kattenverering, maar ok wel uit het feit dat een kat gehecht is aan het leven. De zwarte kat, die bijna overal geluk heet te brengen, vooral als hij uw pad kruist, doet in ons land het tegenovergestelde. Komt een zwerfkat bij aanlopen, dan hebt u geld te wachten!
 
In Amerika geldt een zwarte kat als ongeluksdier, zwart met wit of grijze katten brengen er echter geluk. Een witte kat bekijkt men met gemengde gevoelens en een lapjeskat heet altijd een zwerver te zijn. Komt er zo eentje aangelopen dan voorspelt dat ongeluk. Als een kat niest is dat een goed voorteken voor het gezin, niest hij 3x dan wordt iedereen verkouden. Een niezende kat voorspelt ook regen. Zit een kat met rug naar het de open haard dan komt er storm. Krabt hij aan de tafelpoot, dan komt er zwaar weer.
Lees meer...
Ook liefdesbrieven zijn ten prooi aan bijgeloof en voortekenen. Hier volgen de meest gebruikelijke. Liefdesbrieven moeten altijd met pen en inkt geschreven worden, getypt of met potlood is ongunstig voor de hofmakerij. Op briefkaarten mag men ook schrijven maar geen van de beide geliefden mag de ander er om een vragen anders raakt het uit.
 
Het is een goed teken als de hand tijdens het schrijven beeft, dat wil zeggen dat de liefde wordt beantwoordt. Een inktvlek op de brief maakt de toestand nog rooskleuriger, want dit betekent dat de aanbedene aan u denkt als u zit te schrijven!
 
Het is ongunstig om in een brief een aanzoek te doen. Ontvangt een meisje met dezelfde postbestelling 2 brieven van 2 verschillende huwelijkskandidaten, dan zal ze geen van beiden huwen. Een liefdesbrief die niet voldoende gefrnkeerd is of dichtgeplakt betekent dat de gevoelens bij de ander bekoelen. En er zijn 3 dagen waarop men beslist geen liefdesbrieven mag posten, op gevaar af dat het uit zal raken. Op 1e kerstdag, op 29 februari en op 1 september.
 
Wilt u weten of uw geliefde u trouw is, steek een van de brieven aan, brandt deze met een heldere, volle vlam, dan is alles probleemloos, is de vlam klein en blauw, dan zijn de 2 geliefden niet voor elkaar bestemd. Maar deze laastste proef is niet zonder gevaar, want het is bijzonder ongunstig om liefdesbrieven te verbranden. Moeten ze echt vernietigd worden, dan moet men ze verscheuren.
 
Bron: Voortekenen en bijgeloof: Phillipa Warning
Lees meer...
Om een of andere duistere reden geloven sommige mensen dat bepaalde dagen ongunstig voor hen zijn. Daarom beginnen ze die dagen nooit met iets belangrijks. In Engeland gelden er 3 ongeluksdagen:
 1. de eerste maandag in april, toen Kain schijnt te zijn geboren, ook de dag waarop hij zijn broer Abel vermoordde
 2. de tweede maandag in augustus, waarop Sodom en Gomorrah werden verwoest
 3. en de laatste maandag in december, toen Judas Iskariot (verrader van Christus) werd geboren.
Hier volgt al dan niet op waarheid berustend of nauwkeurig, een lijst van ongunstige dagen, die astrologisch berekend zijn door een deskundige en in 1565 gepubliceerd door de Engelse drukker en historicus richard Grafton:
 • 1, 2 ,4, 5, 10, 15, 17 en 29 januari: heel erg ongelukkig
 • 26, 27 en 28 februari: vrij ongelukkig
 • 16, 17 en 20 maart: bijzonder ongelukkig
 • 7, 8, 10 en 17 april: erg ongelukkig
 • 16 en 21 april: bijzonder ongelukkig
 • 3 en 16 mei: ongelukkig
 • 7, 15 en 20 mei: bijzonder ongelukkig
 • 10 en 22 juni: ongelukkig
 • 4 en 8 juni: zeer ongelukkig
 • 15 en 21 juli: erg ongelukkig
 • 1, 29 en 30 augustus: ongelukkig
 • 19 en 20 augustus: bijzonder ongelukkig
 • 3, 4, 21 en 23 september: ongelukkig
 • 6 en 7 september: bijzonder ongelukkig
 • 4, 16, en 24 oktober: ongelukkig
 • 6 oktober: bijzonder ongelukkig
 • 5, 6, 29 en 30 november: ongelukkig
 • 15 en 20 november: bijzonder ongelukkig
 • 15 en 22 december: ongelukkig
 • 6, 7, 9 en 28 december: erg ongelukkig

De ongelukkigste dag van het jaar is 28 december, het feest van de Onnozel Kinderen. Wat men die dag ook begint, is tot falen gedoemd. Op die dag beval Herodes alle eerstgeborenen te laten doden. Op die dag moet men beslist geen pasgekochte kleding aandoen ( ze zullen niet gauw verslijten, maar tegenvallen of kapotgaan) en men moet niets in huis doen, anders wordt het meteen tenietgedaan of bedorven. Een goed excuus voor wie eens lekker lui wil zijn

Lees meer...
Nagels aan onze vingers zijn ten prooi aan hardnekkig bijgeloof. Afgeknipte stukjes nagels vormen een onmisbaar onderdeel bij tovernarij en bezweringen. Men beweerde dat nagels dezelfde karaktereigenschappen hebben als degene van wie ze zijn.
 
Wilde men iemand vroeger beheksen, dan moest men aan zijn/haar afgeknipte nagelstukjes zien te komen. Ook bij genezingen worden nagels gebruikt. Men knipt ze af bij de zieke en verbrandt of begraaft ze plechtig, in de overtuiging dat de ziekte zal worden meebegraven. Over het algemeen beweert men dat naar binnen gekormde nagels op gierigheid wijzen. Als ze in het midden vooruitsteken, is dat een teken van een vroege dood. Hoe groot de witte halvemaantjes onderaan de nagels zijn, duidt aan hoelang de eigenaar zal leven. Hoe breder ze zijn, hoe langer hij zal leven.
 
Op vrijdag en zondag moet men geen nagels knippen, dat brengt ongeluk. Op maandag en dinsdag is dat gunstiger. De nagels van een baby moeten altijd worden afgebeten en mogen niet worden geknipt tot hij een jaar is, anders groeit hij op tot een dief. In het noorden van Engeland heet het dat een vrouw die haar nagels van de rechterhand met de linkerhand afknipt altijd haar man de baas zal zijn.
 
Het bijgeloof zegt dat witte vlekjes op de nagels fortuin voorspellen, maar zwarte plekjes voorspellen ongeluk en gele vlekjes de dood. De Duitsers geloven dat het aantal witte vlekjes op de nagels overeenkomt met het aantal jaren dat de eigenaar ervan nog heeft te leven. In Engeland betekent een wit vlekje op elke nagel iets anders;
 • een wit plekje op de wijsvinger betekent een nieuwe vriend,
 • een wit plekje op de middelvinger betekent een nieuwe vijand,
 • een wit plekje op de ringvinger betekent rijkdom of een nieuwe geliefde,
 • een wit plekje op de pink betekent een reis die men in het vooruitzicht heeft,
 • een wit plekje op de duim betekent een geschenk.
In Japan worden meisjes die nagelbijten ervoor gewaarschuwd dat ze daardoor later hun kinderen moeilijk ter wereld zullen brengen.
 
Lees meer...   (1 reactie)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl