Mistiek.nl
Verrijk je Kennis
Sommige mensen geloven dat zij direct (dus zonder technische hulpmiddelen), beelden of gedachten toegestuurd worden. Als zij beelden toegestuurd krijgen noemen we dat helderziendheid, en zijn het gedachten dan is het telepathie.

Door middel van een  bewezen wetenschappelijk experiment zou jij duidelijkheid kunnen krijgen of er bij jou zoiets aanwezig is. Al meer dan 50 jaar worden in de wetenschap kaarten gebruikt om vermeende helderziendheid en telephatie te testen. De kaarten hebben de volgenden symbolen - bijv: een kruis, een driehoek, een cirkel, een ruit en een vierkant.

De voorbereiding:
Op een luchtige manier wordt jouw helderzienheid getest met deze voorbereidende test. Allereerst moet je 20 kaarten ( 5 sets van 4 symbolen) maken en uitknippen.
Je moet dus van elk symbool 4 kaarten maken ( 4 kaarten met een kruis erop getekend, 4 met een driehoek erop, enz..)
Als je dit gedaan hebt moet je de 20 gemaakte kaarten goed door een ander (vriend of vriendin) laten schudden, en deze persoon moet ze dan allemaal met het beeld naar beneden op tafel leggen.

Een manier om jouw helderziendheid in te zetten, ergo te testen:
Dit is dan de test: Jouw vriend of vriendin bekijkt de 20 kaarten die op de tafel liggen na elkaar, altijd zo dat jij het symbool niet kunt zien of herkennen. Na elke kaart vraagt hij/zij: "welk symbool staat er op de volgende kaart?"
Je hebt dan steeds 5 mogelijkheden: kruis, driehoek, cirkel, ruit, vierkant. Eén daarvan is de juiste. Jouw tespartner noteert of je het juiste symbool genoemd hebt. Zo gaat het verder tot je 20 keer jouw helderziendheid hebt ingezet.

Zo beoordeel je jouw resultaat:
Als je bij elk van de 20 kaarten bijvoorbeeld 'kruis' zegt, heb je zeker 4 treffers, want er zijn 4 kaarten in het spel met kruis als symbool.
Vier treffers kan je dus hebben door te raden....
Wie helderziend is, moet dus duidelijk meer dan 4 voltreffers hebben. Als dit 1 keer lukt, wil dat nog niet zeggen dat je paranormaal begaafd bent!
Wie bij de lotto 1 keer de 6 juiste cijfers invult, heeft geluk gehad en heeft niet één of andere bijzondere gave bewezen....
Herhaal deze test dus meerdere keren om jou paranormaal vermogen grondig te testen.

Hoe test je jouw ontvankelijkheid voor telepathie?
Om dit te testen moet jouw testpartner de 20 kaarten opnieuw grondig door elkaar schudden. Hij/zij draait dan 1 kaart om en jij mag de kaart niet zien. Je testpartner kijkt zelf heel geconcentreerd naar de kaart en probeert dan met zijn/haar gedachten het kaartsymbool dat hij/zij ziet aan jou door te geven. 
Jij moet dan zeggen welke 'boodschap' je ontvangen hebt. Je testpartner schrijft de antwoorden op, maar moet er voor zorgen dat hij/zij geconcentreerd blijft. Pas op het eind als alle kaarten telepatisch doorgestuurd zijn krijgt jij te horen hoeveel treffers je had.

Zo beoordeel je jouw resultaat:
Bij de evaluatie geldt hetzelfde als bij de vorige test. 
Vier treffers kan je door raden bereiken. Wie telepatische gaven heeft, moet dus duidelijk meer dan 4 treffers hebben. En ook in dit geval zegt het resultaat van slechts 1 test nog niet veel!
Herhaal dus ook deze test meerdere keren om jouw telepathische gave echt te bewijzen.

Uit een uitgave van Martin Bensdorf en Katharina Richter.


Lees meer...   (1 reactie)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl