Mistiek.nl
Verrijk je Kennis
In het leven van een heks is de Maan 1 van de belangrijkste aspecten. Vooral vrouwen hebben een bijzonder hechte relatie met de Maan. Ga eens na hoe opvallend het is, dat veel vrouwen menstrueren, vlak vóór of tijdens Nieuwe Maan!
Als je er eenmaal op gaat letten zal er een wereld voor je opengaan. Neem maar eens de proef op de som en houd een dagboekje bij met de maanstanden, in welke uren, op welke dagen en in welk teken de Maan staat.
 
Nieuwe Maan
In deze fase weerspiegelt de Maan geen zonlicht en is zij dus onzichtbaar. In deze periode is het zeer geschikt om initiatieven te nemen door bijv. op zoek te gaan naar werk. Ook is er kans op een nieuwe liefde. Een heks gebruikt deze periode voor rituelen die een nieuw begin positief beïnvloeden. De resultaten zouden zichtbaar kunnen worden bij de eerste Volle Maan
 
Wassende Maan
Deze schenkt moed en nieuwe energie en is dus een uitstekende tijd voor herstel. Het is een mooie tijd om te trouwen. Een heks gebruikt deze maanstand vooral om aan magie te doen die dingen naar haar toehaalt, kortom voor een opbouwend proces.
 
Volle Maan
In deze periode staan de Maan en de Zon lijnrecht tegenover elkaar. Volle Maan is ee actieve face waarin veel gebeurt. Het lijkt alsof iedereen druk en bedrijvig is, en er zijn ruzies dan gewoonlijk. Men grijpt vaker naar de fles en er worden meer kinderen geboren dan normaal. Genezingsprocessen verlopen in deze periode helaas traag.  Helderziende momenten zijn in deze tijd zeer sterk. Dromen zijn glashelder, met echter wel verwarrende beelden. Een heks gebruikt de Volle maan-energie voor het uitbannen van ongewenste invloeden, als beschermende magie en divinatie (voorspellen of waarzeggen, inzicht krijgen met behulp van bepaalde voorwerpen).
 
Afnemende Maan
Deze fase ontstaat 3-7 dagen na Volle Maan. De krachten nemen af en daarom is deze Maan bij uitstek geschikt om bepaalde zaken af te stoten of af te sluiten. Afvallen of stoppen met roken kan in deze tijd een positief resultaat hebben, het zal in elk geval een stuk gemakkelijker gaan dan in de andere fases. Een heks gebruikt deze maanfase voor het afstoten en loslaten van negatieven energieën, het ontwikkelen van psychische gaven en het divineren met bijv. een spiegel of water.
 
Donkere Maan
3 dagen vóór Nieuwe Maan zullen de meeste heksen geen magisch werk doen. Deze periode wordt Donkere of Zwarte Maan genoemd. Het is prettig om deze maanfase te gebruiken voor een meditatie. Dit is een tijd van verstilling, in jezelf gekeerd zijn, in retraite gaan.
 
Bron: Moderne Heksen - © 2001 uitgeverij Schors - Amsterdam
Meer info: www.schors.nl
Lees meer...   (6 reacties)
Hekserij wordt beschouwd als een stroming binnen het paganisme: het moderne heidendom dat ontstaan is uit de voor-christelijke, oude natuurreligies van over de hele wereld, maar vooral in Europa. Het paganisme basseert zich op de Oude Religie, ook wel natuurreligie of vruchtbaarheidsreligie genoemd. Men voert rituelen uit die als doel hebben om in harmonie te komen met de cycli van de natuur en zichzelf. De rituelen worden op de hoogtepunten van de seizoenen gehouden, de Maancycli en Zonnecycli en op belangrijke keerpunten in het leven.
Paganisten geloven in de wet van de polariteit, een wet vertegenwoordigd door tegenstellingen die elkaar tevens aanvullen: Yin-Yang, goed-kwaad, donker-licht, man-vrouw, negatief-positief.

Wicca

Omdat de hekserij en wicca zulke brede begrippen zijn met onnoemelijk veel verschillende substromingen, denken beginnende heksen soms dat zij zich een wicca moeten noemen, omdat dat een ander woord zou zijn voor hekserij. Dat is niet helemaal waar, al zijn er wicca's die zich heks noemen. Wicca is een opzichzelf staande religie, waarbij wordt gekozen voor het priesterschap. Binnen de wicca ligt de nadruk op het religieuze beleven.

Traditionele hekserij
 
Het woord 'heks' komt oorspronkelijk van het Middel-Nederlandse woordje hexe, dat verwant is met hagetissen of haechdisse. Het betekent zowel heks als hagedis. Een hagetisse, hagezussa of hagadessa was van oudsher iemand die op de hagen of hekken reed, op de grens van de werelden.  In Europa was dat de plaatselijke wijze man of vrouw, en omvatte het woord, de toverpraktijken van zo iemand. Zowel mannen als vrouwen kunnen heks zijn maar hekserij blijkt juist voor vrouwen aantrekkelijk omdat vaak de nadruk wordt gelegd op de rol van de vrouw. De aarde is Moeder Aarde en de maan heeft in al haar verschijningsvormen de gedaante van een vrouw. De namen van diverse godinnen zijn verweven met de poëzie en de rituelen.

In de loop der tijden heeft hekserij steeds meer betekenissen gekregen. De vroegere heks, gewoonlijk een vrouw, was een gewaardeerd lid van een dorpsbevolking. Mensen met problemen die met alledaagse middeleln niet of nauweliks op te lossen waren konden bij haar terecht. met allerlei middelen van geheimzinnige samenstelling kon zij veel bereiken. Het middel werd al gauw een tovermiddel genoemd en de vrouw een toverkol, omdat men niet beter wist. Men associeerde de heks met de duivel in de latere Middeleeuwen. Zij werden vervolgd en belandden op de brandstapel, maar met hekserij had dit niets te maken. Omdat echte heksen de Oude Religie aanhielden, werden zij als een ketter beschouwd, want iedereen die een ander geloof had of een andere beleving aanhing hoorde volgens de kerk op de brandstapel thuis.....

De echte heksen doken onder en gaven aan familieleden hun geheimen door, die zo door de eeuwen heen angstvallig bewaard bleven. De dorpsheks van toen ging met haar tijd mee en wordt tegenwoordig met een mooi woord solitaire heks of soloheks genoemd. Rond de vijftiger jaren van de 20e eeuw werd aan het begrip hekserij wicca toegevoegd. 
Er is een grote groep mensen die zich als heks beschouwen, hoewel de definitie van hekserij voor velen onduidelijk bleef en soms nog steeds is.

 
Dit veelomvattend begrip is moeilijk in een kader te zetten en het blijft lastig aan te geven wat hekserij precies is. In ieder geval is de overeenkomst in alle culturen terug te vinden door het werken met magie, waarzeggerij en kruiden. Velen zijn het erover eens dat de oorspronkelijke hekserij afstamt van het oeroude sjamanisme. Het mag duidelijk zijn dat 'heks' geen titel is want de hekserij beoefenen, is een manier van leven die je met volledige overgave moet durven en kunnen aanvaarden. Hekserij is vooral praktisch, je maakt gebruik van wat de natuur biedt op het moment dat dat nodig is.
 
Bron:Moderne Heksen - Claudia van der Sluis
©2001 Uitgeverij Schors - Amsterdam
IBSN 90 6378 488 0 Meer info .schors.nl 


Lees meer...   (3 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl