Mistiek.nl
Verrijk je Kennis

YASHMAL DE WETENSCHAPPER deel 2 (laatste)

Yasmal koos 41.150 Evanoide vrouwen uit, en 41.140 Evanoide mannen, in totaal 82.290 mensen van de originele Evanoide stam. Hij selecteerde 10.285 Rubodoide vrouwen en 10.285 Rubodoide mannen, in totaal 20.570 mensen van de Rubodoide stam. Hij selecteerde 10.285 Citrinoide vrouwen en 10.285 Citrinoide mannen, in totaal 20.570 mensen van de Citrinoide stam. Als laatste selecteerde hij 10.285 Albino vrouwen en 10.285 albino mannen, in totaal 20.570 mensen van de Albino stam.

Allen tezamen waren dit de 144.000 uitverkoren enkelingen.
Yashmal nam zijn 144.000 volgelingen mee naar de onderwereld via een opening nabij het grote meer in het Wamba gebied in Afrika. Daar begon hij met zijn eugenetische experimenten om de uitverkorenen terug te broeden tot de originele Evanoide stam. hij was een geniale geneticus die wist dat het niet nodig was iemand te vermoorden, omdat hij over kennis beschikte van dominante en recessieve genen. Hij was de Evanoid stam de originele stam was en dat hun genen daarom dominante genen waren. Dan kwam de Rubodoide gen, dan de Citrinoide gen, en als laatste de Albino gen.

Hij arrangeerde huwelijken, waarin hij de wetenschap van de dominante en de recessieve gen toepaste, zodat de nakomelingen uit de huwelijken specifieke gewenste kwaliteiten zouden bezitten. En over een periode van 900 jaren zouden alle gemengde stammen zijn terug gebracht naar de originele staat van de Evanoide stam.Yashmal bemerkte ook dat gen van de Evanoide vrouw het meest dominante gen was. Hij stelde daarom de volgende regels voor gearrangeerde huwelijken onder zijn volgelingen op:

- 10.285 Evanoide vrouwen en 10.285 Evanoide mannen zouden met elkaar trouwen om de Evanoide gen sterk en puur te houden
- 10.285 Evanoide vrouwen en 10.285 Rubodoide mannen zouden met elkaar trouwen

- 10.285 Evanoide vrouwen en 10.285 Citrinoide mannen zouden met elkaar trouwen

- 10.285 Evanoide vrouwen en 10.285 Albino mannen zouden met elkaar trouwen

- 10.285 Evanoide mannen zouden trouwen met 10.285 Rubodoide vrouwen

- 10.285 Evanoide mannen zouden trouwen met 10.285 Citrinoide vrouwen

- 10.285 Evanoide mannen zouden trouwen met 10.285 albino vrouwen

- Yashmal hield 10 Evanoide vrouwen voor zichzelf
De mannen en vrouwen moesten op hun 19e jaar trouwen, en elk koppel mocht 2 kinderen krijgen.

Omdat hij in de onderwereld woonde waar hij geboren was, werd Yashmal steeds geregenereerd en verjongd in tegenstelling tot zijn neef Yakub die boven de grond had geleefd. Hij was in staat te onderrichten, lachen, te spelen met de kinderen en te socialiseren. Hij kon de generaties van zijn volgelingen observeren gedurende eeuwen.

Een nakomeling van een Evanoide vrouw en een Evanoide man zou altijd een Evanoid zijn. Een nakomeling van een Evanoide vrouw en een Rubdoide man zou evengoed een Evanoid zijn omdat de gen van de Evanoide vrouw dominant was. Dat van een Evanoide vrouw en een Citrinoide man zou 75% Evanoid zijn, 25% Rubodoid. Dat van Evanoide vrouw en de Albino man zou 75% Evanoide zijn en 25% Citrinoide. Dat van Evanoide man en de Rubodoide vrouw zou 75% Evanoide zijn en 25% Rubodoide. 
De nakomeling van een Evanoide man en een Citrinoide vrouw zou Rubodoid zijn. Dat van de Evanoide man en een albino vrouw zou een Citrinoid zijn.

Het duurde 900 jaren eer de 144.000 uitverkorenen waren uitgegroeid tot 46 generaties totdat zij waren teruggevormd naar hun originele staat, de Evanoid. In sommige generaties was de recessieve gen teruggekomen, maar na 12 generaties, waren alle albinos terug gevormd tot Citrinoide, Rubadoide en de Evanoide stam. Na nog eens 16 generaties waren de Citronoide stammen veranderd in de Rubodoide en Evanoide stam, en na nog eens 18 generaties waren de Rubodoide stammen veranderd in de Evanoide stam.

Het was ook opmerkelijk dat als na 4 generaties de Albino stam weigerde zich te vermengen, zij zich na de 4e generatie niet meer konden voortplanten. Als na 8 generaties de Citrinoide stam weigerde om zich te vermengen met anderen, zij zich niet verder konden voortplanten na de 8e generatie. Als na 16 generaties de Rubodoide stam zich weigerde voort te planten, dan zouden zij zich na de 16e generatie niet kunnen voortplanten.
Na deze 900 jaren nam Yashmal nog een 100 jaren de tijd om de Evanoide stam te onderrichten zich onder controle te houden en het duivelse gen in hen te overwinnen. Hij vond het niet nodig om de slechte gen uit hen weg te broeden, maar het zich te laten manifesteren als wezen.

Na de 1000 jaren in de onderwereld, keerde Yashmal met zijn 144.00 volgelingen terug naar de oppervlakte naar het Wamba gebied in Afrika. Toen zij teruggekeerd waren zeiden de mensen tegen Yashmal; U zei dat u over 1 dag zou terugkeren, en u heeft zich aan uw woord gehouden, u bent slechts 1 dag weggeweest, maar veel van de mensen waarmee u bent teruggekeerd zijn niet dezelfde mensen waarmee u bent weggegaan. Wat hebt u gedaan met onze broers en zusters?

Eén van de Evanoide vrouwen die tot de 144.000 behoorde en een vrouw van Yashmal was genaamd Kidara, zei; Ik ben een dochter en een nazaat van uw broers en zusters die volgens u gisteren weggingen, maar wij waren met Yashmal in de onderwereld voor 1000 jaren. Yashmal heeft ons de wetenschap van genetica onderwezen en hoe de wereld van het slechte te bevrijden, en ook om het slechte in ons te overwinnen.

Yashmal sprak en zei; inderdaad, 1 dag in de onderwereld kan als 1000 jaren zijn. Daarop onderwezen de 144.000 volgelingen van Yashmal de mensen op aarde hoe het slechte in zichzelf te overwinnen zoals zij dit van Yashmal hadden geleerd. Yashmal keerde terug naar de onderwereld met zijn vrouw Kidara. Daar kreeg hij een positie bij de 24 ouderen. Hij leerde zijn vrouw het geheim van eeuwig leven en zij kregen vele kinderen.

Hij vertelde haar dat de Evanoide vrouw de menselijke representatie is van de natuur op aarde en dat zij daarom de sleutel houdt tot de vernietiging van het aardoppervlak. Zij is de sleutel voor het herstel van de balans. Yashmal vertelde zijn vrouw dat de profetie van de 24 ouderen van de onderwereld niet over hem gingen maar over haar, de Evanoide vrouw. Hij was slechts een schakel.Reacties

YASMAL DE WETENSCHAPPER deel 1

Deze machtige persoon, wiens geboorte voorspeld was door de 24 oude wetenschappers van de onderwereld zou de balans in de wereld herstellen. Hij was bekend onder vele namen en titels, waaronder “Hij die geen naam heeft”, Het Allerhoogste Wezen, Het Licht, De Levens schenker. Maar zijn moeder noemt hem Yashmal. Hij was de zoon van de prinses Redyliah van de SHIOUK familie en de prins Achiff van de Zini familie. Hun huwelijk was niet alleen tot stand gekomen als gevolg van de vredesteken tussen de 2 families, maar de prins en de prinses waren zorgvuldig geselecteerd door de 24 ouderen die ook genetici waren.Zij wisten dat een nakomeling van de prins en de prinses zou zorgen voor balans in de wereld die door de albino’s van Yakub vernietigd was. Yashmal begon zijn onderricht op de dag van zijn geboorte. Het was ongehoord om een kind pas op 4 jarige leeftijd met leren te laten beginnen, tenzij het kind mentaal beperkt was. Omdat hij deels SHIOUK en deels ZINI was, was het hoofd van Yashmal groter dan de rest van de wezens in de onderwereld. Hij had een groot hoofd, 2 breinen en een 3e vergrootte Pijnappelklier dat in het midden van zijn 2 breinen zat.

Omdat hij onder mensen die op hem leken opgroeide werd hij niet zoals Yakub geplaagd vanwege zijn groot hoofd. Hij was een exceptionele leerling en een genie. Hij had ook de verhalen van zijn slechte neef Yakub gehoord. Op een dag toen hij 9 jaar oud was speelde Yashmal met 2 Elektro magneten in het huis van zijn grootvader, koning Fiokhor. Hij merkte op dat elektronen die in dezelfde richting stroomden via 2 elektromagneten, het fenomeen aantrekkingskracht creëerden, en dat elektronen die in tegenovergestelde richtingen stroomden via 2 elektromagneten, het fenomeen afstoting creëerden.Hierdoor raakte Yashmal geïnspireerd om de stroom van mentale energie van de Evanoide mensen aan het aardoppervlak te dirigeren in dezelfde richting zodat de mensen op de aarde weer sterk zouden zijn en zich zouden verenigen, en de vrede en balans op aarde zou voor eeuwig hersteld zijn. Toen hij zich zijn plan realiseerde keek hij op naar zijn grootvader en zei; grootvader, wanneer ik groot ben zal ik een volk creëren dat sterk en rechtvaardig is, en ik zal het slechte in de wereld elimineren en echte kracht en wijsheid tonen. Ik zal vrede brengen en de heilige balans voor eeuwig herstellen. Grootvader koning Fiokhor vroeg; wat zal je maken om harmonie en orde in de wereld te herstellen? De mens maakt plannen, en ik maak plannen, en ik ben duidelijk een betere planner.

En het was op dat moment dat de jonge Yashmal zich realiseerde wie hij was. Hij was geboren om orde te brengen, vrede, om te bouwen, te creëren, en de redder te worden van de Evanoide mensen op aarde. de gemiddelde SHIOUK heeft rond zijn 9e jaar alle scholen, colleges afgerond, maar Yashmal was op zijn deed dit toen hij 7 jaar was. Wanneer een kind pas rond zijn 18e jaar alle scholen had afgerond, werd het gezien als mentaal beperkt. Op zijn 12e jaar had Yashmal alle colleges en universiteiten afgerond, terwijl de normale leeftijd hiervoor in de onderwereld 15 jaar was.

Nadat hij alle scholen had afgerond had Yashmal een ontmoeting met de 24 ouderen en vertelde hen van zijn voornemens om naar het aardoppervlak te vertrekken en zijn werk te volbrengen als de redder van de aarde. Hij onderging allerlei beproevingen aan de hand van de 24 ouderen, en eenmaal goed gekeurd reisde hij naar het aardoppervlak op 18 jarige leeftijd. Hij ging naar het gebied Wamba, in de buurt van Uganda en Kenia in Afrika.Hij noemde zijn nieuwe doctrine Lesologie en zijn heilige boek droeg de naam Het Boek Van Lesologie van 720 graden, en het was in de vorm van een vraag en antwoord concept opgesteld. Het was bedoeld om de mentale energieën van de lezer in dezelfde richting te laten vloeien. Dit zou harmonie, vereniging en aantrekkingskracht tussen families creëren. Zijn doctrine was zo beroemd dat het miljoenen mensen van alle soorten rassen naar hem toe trok om zijn lering te volgen.

Echter, uit de miljoenen mensen die hem volgden, selecteerde Yashmal slechts 144.000 mensen die hij de uitverkoren enkelingen noemde. Zij waren een deel van de volgende fase van zijn plan. Toen hij samen met zijn uitverkorenen vertrok, vertelde hij aan de overige volgelingen dat hij terug zou keren na 1 dag.

 
 Reacties

YAKUB DE WETENSCHAPPER 

Na 200 jaren waren alle donkere baby’s op het eiland Patmos vermoord, en alle baby’’s werden geboren bij een nieuwe stam, de Rubadoide stam. Na nog eens 200 jaren werden alle baby’s bij een nieuwere stam geboren, de Sitranoide stam, en uiteindelijk, na nog eens 200 jaren (in totaal 600 jaren) waren alle baby’s die op het eiland Patmos geboren werden van de gewenste stam van Yakub, de Albino stam.Het duurde 600 jaren om de Albino stam van Yakub te broeden, en elke wens en gedachte van hen was voortdurend slecht. Hun slechtheid had niet alleen een invloed op hen zelf, maar ook de andere mensen op de wereld. de Albino’s keerden terug naar de stad waar zij uit verbannen waren. Eenmaal in de stad, kostte het hen slechts 6 maanden om vernietiging en chaos te creëren onder de Evanoide mensen.

De koning van de Evanoiden besefte dat het de Albino’s van Yakub waren die onrust en chaos veroorzaakten. Hij vaardigde een decreet uit om de albino’s uit de stad te verjagen. Hij verzamelde alle albino’s en ontnam hen van hun kleding. Hij gaf ze een schort om hun naaktheid te bedekken, en stuurde hen met een leger soldaten de woestijn in, in de richting van het hedendaagse Europa. De Albino’s werden in berggrotten gedreven en zorgde ervoor dat zij daar voor 2000 jaren verbleven, weg van de Evanoide stam.Tijdens deze periode van 2000 jaren waarin zij in de berggrotten leefden, zonder middelen om een beschaving te starten, werden de albino’s schaamteloos. Zij verloren elke vorm van schaamte en begonnen naakt rond te lopen. In de winter droegen zij dierenhuiden als kleding en zij ontwikkelden beharing op hun lichaam tegen de kou, net als alle wilde dieren. Zij maakten wolven tam zodat deze samen met hen in de grotten konden wonen.Na verloop van tijd werden de wolven zo tam dat zij een ereplaats kregen binnen de albino familie.Nadat zij 2000 jaren lang in de berggrotten (Kaukasus gebergten) hadden geleefd, wilde men de slechtheid van de albino observeren. Men stuurde een Evanoide man, Mosyah, naar hen toe om hen beschaving bij te brengen. Mosyah leidde de albino’s de berggrotten uit, maar eenmaal de grotten uit, vermoorden de albino’s Mosyah. Uit de grotten bevrijd, trokken de albino’s al vernietigend en veroverend de wereld rond. Zij misleidden de Evanoide volkeren door het principe van verdeel en heers toe te passen.

Zij waren begonnen het plan van Yakub uit te voeren; heersen over de wereld voor 6000 jaren. Een man genaamd Mohemdu probeerde de albino’s te onderrichten om hun slechtheden tot een einde te brengen. Dit was echter 1400 jaren te vroeg, voordat de 6000 jaren voorbij waren. En zo regeerden de albino’s van Yakub de wereld voor 6000 jaren, zoals Yakub dit had gepland. De geschiedenis van Yakub voltrok zich ongeveer 6.600 jaren geleden.

De 24 ouderen van de onderwereld hadden de geboorte van Yakub 15.000 jaren geleden reeds voorzien. Deze geschiedenis of toekomst werd door de 24 oude wetenschappers van de onderwereld ongeveer 8.400 jaren geleden voor de geboorte van Yakub voorspeld en verteld. Zij wisten wat Yakub zou doen lang voordat hij geboren werd. Zij voorspelden dat Yakub in het jaar 8.400 geboren zou worden, en dat hij de beschaving in de wereld zou veranderen, en een nieuwe stam zou creëren die de originele Evanoide mensen op aarde voor 6000 jaren zou regeren van het jaar 9000 tot het 15.000 ste jaar.

Na de 6000 jaren onder heerschappij van de albino’s van Yakub, zou de Evanoid stam het leven schenken aan iemand wiens wijsheid, kennis en kracht oneindig zou zijn. Iemand die de wereld zou herkennen als de machtigste mens sinds de creatie van het universum, en dat de slechte wereld van Yakub zou worden vernietigd. De Evanoide natie zou hersteld worden en voor eeuwig heersen over de wereld in vrede en gerechtigheid.
Reacties

YAKUB DE WETENSCHAPPER 

Na 20 jaren begon de koning voorbereidingen te treffen om YaKub en zijn volgelingen te verbannen. De koning sommeerde een ieder die geloofde in de doctrine van YaKub om naar de haven te komen en zette hen op schepen. Toen de schepen vertrokken waren er 59.999 volgelingen aan boord van 100 schepen, plus Yakub, dus in totaal 60.000 mensen. Zij vertrokken vanaf een gebied dat 20 mijlen verwijderd was van Mekka en vaarden over de Rode Zee, en zij voeren geheel rondom het continent van Afrika om hun uiteindelijke bestemming, het eiland Patmos, te bereiken.

Aan boord begon Yakub al met het tweede deel van zijn plan, genetische experimenten met mensen. Ondanks het feit dat de aardbewoners tot de dezelfde stam behoorden, de Evanoid stam, waren er toch verschillen tussen de mensen. Yakub begon deze verschillen te bestempelen, en hij leerde de mensen dat zij speciaal waren, omdat hij van plan was hen te gebruiken om zijn nieuwe stam te broeden. Hij ontwikkelde zijn plan door zijn eigen genen te bestuderen en hij ontdekte dat hij 2 verschillende genen had. De ene gen was zwart, van zijn vaders kant Yishac (SHIOUK), en de andere gen was niet zwart, van zijn moederskant Lucina (Zini)

Yakub verwekte kinderen bij de vrouwen op zijn schip en de baby’s met een lichtere huidskleur werden gespaard, maar de baby’s met een donkere huidskleur werden door hem overboord gegooid. Hij wilde het zwarte gen scheiden van de lichtere gen om zo de Evanoid stam tot hun laatste fase uit te broeden, de Albino. Hij wilde een Albino ras broeden en hij ontdekte dat deze zwakker was dan de Evanoid stam.Toen zijn volgelingen van zijn duivelse plan vernamen, en dat hij baby’s overboord gooide, verloren 95% van zijn volgelingen hun trouw aan hem. Zij stopten met de missie en verlieten het schip. Terwijl zijn schepen rond Afrika voeren, sprongen de muitende volgelingen overboord in de gebieden Egypte, Ethiopië, Soedan, Kenia, Somalië, Mozambique, Namibië, Senegal, Marokko en Tunesië.

10% van de volgelingen verliet het schip omdat zij hem niet meer wilden volgen, 85% van de volgelingen verlieten het schip omdat zij verward waren en niet konden bevatten waarom Yakub de baby’s overboord gooide, en er bleven uiteindelijk slechts 5% van de 60.000 volgelingen over die de eindbestemming, het eiland Patmos in de Egeïsche zee bereikten.

Als een koning op zijn eiland, voerde Yakub voorbehoedsmiddelen in en geplande ouderschappen welke zouden bijdragen tot zij duivelse plan van genetische experimenten en genocide, om zijn Albino ras te creëren. Hij voerde een wet in waarbij slechts de lichter getinte mensen kinderen mochten krijgen. Degenen met een donkere huidskleur werden vermoord. En wanneer een donker kind geboren werd, werd aan de vroedvrouw de opdracht gegeven om met een scherp voorwerp de hersenen van de baby te doorboren zodra het hoofdje tevoorschijn kwam. De lichtere baby’s liet hij leven.

Zijn doel was de Evanoid stam te vernietigen. Hij voerde de dode babylichamen aan wilde dieren en wanneer er geen wild dier in de buurt was, werden de lichamen verbrand. Zo erg haatte Yakub het donkere ras.


Dit proces voltrok zich jarenlang op het eiland Patmos en Yakub leerde zijn zonen en kleinzonen om zijn werk voort te zetten wanneer hij was overleden. Hij overleed op 150 jarige leeftijd aan een hersentumor. Als de vader van Trucnologie, had Yakub zijn mensen een doctrine onderwezen, welke hen in staat zou stellen de wereld te regeren voor 6000 jaren.

Hij leerde ook aan zijn mensen dat God een geest of spook is en geen mens. Zijn doctrine hield ook in dat ongelijke polen elkaar aantrekken en gelijke polen elkaar afstoten.


Reacties

YAKUB DE WETENSCHAPPER 

Het kind dat deels Zini en deels SHIOUK was had een enorm hoofd dat zo groot was als 2 hoofden bij elkaar. Hij had ook 2 breinen. In de wetenschap dat zij niet naar de onderwereld konden terugkeren vanwege hun kind, besloten prinses Lucina en Yishac 5 jaren in het huis van Emmo te blijven en YaKub daar op te voeden. Yishac zou werken onder de mensen als een wetenschapper en een priester onder de titel Nornuakem, de laatste hoge priester.

In de onderwereld werden de prinses Lucina en broer Yishac al jaren vermist. Uiteindelijk ontdekte de koning de affaire tussen zijn vrouw Lucina en zijn broer Yishac. Hij gaf aan zijn soldaten de opdracht om naar het huis van zijn broer Emmo te gaan en Yishac te arresteren voor zijn misdaad. En volgens de wetten van de SHIOUK werd Yishac ter dood veroordeeld.

Het leven van Lucina werd gespaard omdat zij nu verantwoordelijk was voor het leven van een kind. Maar haar straf was dat zij aan het aardoppervlak moest blijven in het huis van Emmo en nooit meer naar de onderwereld mocht gaan. Depressief over alles, de zorg voor haar kind, de verbanning en de moord op haar man, pleegt Lucina zelfmoord.

De 5 jarige YaKub die nu een wees is, wordt door zijn oom Emmo opgevoed. Hij is emotioneel in de war en rebelleert vanwege de dood van zijn ouders. Het kind groeit op met haat voor de SHIOUK, en hij heeft ook een hekel aan mensen met een donkere huidskleur omdat hij hen verantwoordelijk stelt voor de dood van zijn ouders. Het kind wil wraak nemen wanneer hij volwassen is. Hij begint met school op 4 jarige leeftijd en hij wordt door mensenkinderen gepest vanwege de grootte van zijn hoofd. Dit creëerde een negatief zelfbeeld bij het kind en de vlam van wraak wakkerde nog meer aan in het kind.

Zijn oom Emmo vertelde hem verhalen over de onderwereld en over de duivelse Sommin die door de familie van zijn moeder, de Zinis waren geschapen. Toen hij 6 jaar oud was speelde hij op een dag met 2 stalen magneten in het huis van zijn oom, en hij merkte de kracht op van magnetische aantrekking en afstoting. Dit bracht hem op het idee een ras te creëren dat anders was dan de mensen op het aardoppervlak. Dit ras zou zwak en slecht zijn, en de andere rassen op het aardoppervlak aantrekken en over hen heersen middels listen en bedrog voor 6000 jaren lang.

Toen hij zich het plan realiseerde keek YaKub op naar zijn oom en zei tegen hem; oom, wanneer ik een oude man ben, zal ik een ras scheppen dat over U zal heersen. De oom Emmo vroeg daarop; wat zal je maken, iemand die bloed zal vergieten over het land? YaKub antwoordde; desalniettemin oom, ik weet wat u niet weet. En op dat moment realiseerde het kind zich wie hij was. Hij was geboren om problemen te veroorzaken, de vrede te breken, te vernietigen, en de vijand te zijn van de mensen op aarde.

YaKub wist dat hij scheikunde, biologie en genetica zou moeten studeren om zijn plan ten uitvoer te kunnen brengen. Hij was een voorbeeldig kind op school en exceptioneel slimmer dan de mensenkinderen op zijn school. Op de leeftijd van 18 jaar had hij alle scholen en colleges afgerond in zijn land. Tijdens zijn college jaren werden hij door studenten geplaagd en zij noemden hem de groothoofd wetenschapper. Nadat hij alle colleges en universiteiten in zijn land had afgerond, predikte YaKub een nieuwe doctrine aan de mensen in zijn land.

Zijn nieuwe doctrine heette Trucnologie en zijn heilige boek droeg de naam ‘HET BOEK VAN TRUCNOLOGIE VAN 120 GRADEN’. Hij onderrichtte de mensen dat als zij zijn doctrine zouden opvolgen, dat zij zouden heersen voor 6000 jaren, en iedereen op aarde tot slaaf zouden maken. Hij had een zodanige indruk op de mensen dat velen hem begonnen te volgen. De kinderen die hem ooit geplaagd hadden deden nu een verzoek om zijn volgeling te worden. Terwijl zijn doctrine zich verspreidde kwamen er meer en meer volgelingen, en macht van de doctrine van YaKub intimideerde de koning van de mensen aan het aardoppervlak.

Deze gaf de opdracht om YaKub en al zijn volgelingen te laten opsluiten in de gevangenis. De politie deed dit en vulde alle gevangenis cellen met de volgelingen van YaKub, maar er was echter niet genoeg plaats voor alle volgelingen. Er liepen daarom nog vrije volgelingen rond die de doctrine van YaKub verder bleven verspreiden. De politie liet de koning weten dat er niet genoeg ruimte was voor alle volgelingen. Hierop besloot de koning naar de cel van YaKub te gaan en met hem tot een overeenkomst te komen. De koning zei tegen YaKub dat hij gekomen was om tot een overeenstemming te komen die een einde zou brengen aan het probleem.

Hij vroeg aan YaKub wat zijn voorstel was, waarop YaKub antwoordde: “als u aan mij en mijn volgelingen alles geeft om een nieuwe samenleving op te starten en ons voorziet van geld en benodigdheden voor 20 jaren, zal ik mijn volgelingen bij elkaar roepen en wij zullen weggaan”. De koning was verheugd met dit voorstel en stemde in met YaKub om hem en zijn volgelingen 20 jaar lang te onderhouden.

Reacties

YAKUB DE WETENSCHAPPER

Duizenden jaren geleden werd onze planeet bezocht door mensachtige wezens van een andere planeet. Zij zochten hun toevlucht hier op aarde omdat hun planeet verwoest was door een duivelse oorlog. Zij verkozen de kern van de aarde als woonplaats omdat de oppervlakte van de aarde bewoond werd door mensen. In die tijd behoorden alle mensen op aarde tot 1 stam, de Evanoide stam.

Daar de wezens in de kern van de aarde woonden, werden zij inter-aardewezens. Binnen de aardkern bevind zich ook een zon. Deze zon wordt door verschillende culturen over de wereld bij verschillende namen genoemd. Boeddhisten noemen het Shambala, Dravidanen noemen het Agharta en in Kemet heette het de Du-At of Amen-Ta. De Europeanen kennen het als Hades of de onderwereld. De activiteiten van de bewoners van de onderwereld hebben een effect gehad op het verloop van de mensheid.

Het eerste en meest nobele wezen uit de onderwereld heet de SHIOUK. Vergeleken met de mens is deze een wezen met buitengewone intelligentie, met telepathische en telekinetische mogelijkheden. De SHIOUK is donkerbruin van huidskleur, is tussen de 1,52 en 2,13 meter lang, en hun hoofden, brein en hersencapaciteit is groter dan dat van een normaal mens. De SHIOUK komt van tijd tot tijd naar het aardoppervlak om te ruilen en te verhandelen met bepaalde stammen. Hun leringen zijn zo diepgaand dat zij als profeten worden gezien wanneer zij naar boven komen om de mens te onderrichten. Zij hebben dan ook strenge onderlinge regels en wetten aangaande het contact met de mens aan de oppervlakte.

De SHIOUK heeft niet alleen contact met bepaalde stammen maar zij hebben zich ook voortgeplant bij de Afar stam in Eritrea, Ethiopië en Somalië. De koning van de SHIOUK heet Koning Fiokhor en zijn dochter heet prinses Redylhia. Zijn twee broers Emmo en Yishac waren altijd al jaloers op hem. De broer Emmo was verliefd geworden op een vrouw van het aardoppervlak en hij ging vaak naar de oppervlakte om haar te bezoeken. Hij deed zich bij mensen voor als een helderziende en een magiër.

Door deze daden werd hij verbannen en moest hij op het aardoppervlak wonen, 20 mijlen buiten de stad Mekka in Saoedi Arabië. Zolang de wezens hun leven doorbrachten in de onderwereld zullen zij niet sterven. Maar wanneer het verbannen wordt en aan de oppervlakte moet leven zal het uiteindelijk sterven als een gewone mens. 

Behalve de SHIOUK leven er in aangrenzende grotten van de onderwereld nog een andere groep nobele wezens genaamd de Zini. De Zini’s hebben ook een hoge intelligentie maar hebben ook een vechtersgeest. Zij variëren in lengte van 1,52 meter tot 2,13 meter lang, en ze hebben verschillende huidskleuren, van geel tot bruin en zij zijn kaal. Hun hoofd heeft de vorm van een koon (ijskoon).

De Zinis hebben zich voortgeplant onder de Egyptenaren uit de oudheid, de Olmecs of Xi stam uit het tegenwoordige centraal Amerika, de Mangbetu stammen in Congo en het Paracas volk in Peru. Het hoofd van de Zini’s heet Koning Lanza, zijn dochter heet Lucina en zijn zoon heet Achiff.

Nog een andere groep wezens in de onderwereld zijn de Sommin. Zij zijn grotesk dik, hebben een bleke huidskleur en lange slurven als van een olifant. Zij zijn erg negatief en agressief. Zij werden door de Zinis geschapen op hun planeet voordat zij naar de aarde kwamen. Daar zij door de Zinis geschapen zijn, is het de verantwoordelijkheid van de Zini om de Sommin onder controle te houden en hun duivelse activiteiten in de gaten te houden. Er wordt gezegd dat een Amerikaan genaamd Richard Sharpshaver een ontmoeting had met Zini’s en hij noemde hen informerende robots. Hij liep ook tegen de Sommin aan en noemde hen schadelijke robots.

Op een dag vielen de Simmon het dorp van de SHIOUK binnen. Ze stalen voedsel en terroriseerden de SHIOUK familie. Toen koning Fiokhor hiervan vernam stuurde hij een telepathische boodschap naar Zini koning Lanza, waarin hij stelde dat de Zini gefaald hadden de Sommin onder controle te houden, omdat de Sommin bezig waren het dorp van de SHIOUKS te plunderen. Na de ontvangst van de telepathische boodschap van de koning van de Zini, trok Koning Lanza samen met zijn familie naar de grot van de SHIOUKS om de Sommin te stoppen en ze terug te sturen waar zij vandaan kwamen. Na het verdrijven van de Sommin van het land van de SHIOUK verontschuldigde koning Lanza zich tegenover koning Fiokhor, maar er bleef een spanning tussen beide koningen na het incident.

Ter wille van de vrede tussen de SHIOUKS en de Zinis bood koning Lanza zijn dochter Lucina aan als de vrouw voor koning Fiokhor. Deze accepteerde het vredesgebaar van koning Lanza, en bood hierop zijn dochter Redylhia aan als vrouw van de zoon van koning Lanza, prins Achiff, daar dit het gebruik was. En er was voor enige tijd vrede tussen de 2 stammen.

Echter was de dochter van koning Lanza, Lucina woedend omdat zij niet de vrouw van de SHIOUK koning wilde zijn. Ze voelde zich een buitenstaander binnen de SHIOUK familie, en ze vond hun strenge wetten maar niets. Zij wilde altijd al een man trouwen uit haar eigen stam, de Zinis en ze wilde niet getrouwd zijn met een SHIOUK man. Op en dag ontmoette zij de jaloerse broer van de koning Fiokhor, genaamd Yishac. Zij bekokstoofden een duistere plan om achter de rug van koning Fiokhor een seksuele relatie te beginnen. Zij trokken samen naar het aardoppervlak naar het huis van de andere broer van koning Fiokhor, Emmo, en onderhielden daar hun affaire.

Deze geheime relatie hield maanden lang stand en zij reisden onopgemerkt van beneden naar boven en terug, totdat de prinses zwanger raakte. Nu zij in verwachting was zou zij niet terugkeren naar de onderwereld, maar in het huis van Emmo blijven. Yishac zou met haar blijven. Het was op deze plek, 20 mijlen verwijderd van Mekka, waar het kind van Lucina en Yishac genaamd YaKub geboren werd.


Reacties

DE MAN 

een lezing van dhr. Delbert Blair

DE PROSTAAT

Veel mannen hebben last van de prostaat. Naast de prostaat bevind zich een klier waar men het nooit over heeft, en dat is de Orchic klier. De prostaat moet reflecteren van de Orchic klier en pijnappelklier om goed te werken, zodat het goede zaad kan voortbrengen dat zonen van god kan produceren. Het zaad van de man activeert zich in een vrouw en moet daarom in de juiste conditie verkeren om de goede soort ziel aan te roepen van een kind. De prostaat droogt op omdat het geen gereflecteerde energie van de Orchic klier kan ontvangen.

De Orchic klier is net een kleine zon naast de prostaat. Het reflecteert energie van de pijnappelklier via de wervelkolom en gaat dan flikkeren. Terwijl het flikkert neemt de energie in het spermavocht toe. Het spermavocht maakt dan een nieuwe type spermacel aan. Wanneer deze spermacel wordt vrijgegeven zal het naar boven reizen via de wervelkolom en terecht komen in de 3e ventrikel in de hersenen, alwaar het 3 maanden lang instructies krijgt. Daarna zal het zijn reis terug maken naar de scrotum.

Voor de zielloze mens-heid (met een verkalkte pijnappelklier) is de toename van frequenties op aarde de nekslag, daar alleen de ziel zich kan verheffen (via de pijnappelklier) en niet de geest of spirit. De ziel zal dan synchroon zijn met de aarde. de mens-heid die geen communicatie kan hebben met de allerhoogste God, maar slechts met hun scheppers, de lagere goden, zal dan moeten proberen te overleven of gek worden. Er zullen oorlogen uitbreken. Echter hoeven deze oorlogen niet lang te duren als de hu-man en de zonen der goden zich verheffen en een eenheid vormen met moeder aarde. Moeder aarde zal dan alles doen wat van haar gevraagd zal worden.

De kinderen van de engelen zouden het proces van verheffing niet eens moeten ondergaan, maar door de val, de lange slaap, is het niet anders. Eens konden zij de aardkrachten oproepen en commanderen toen zij wisten wie zij waren.

De aarde zal zonnen spotten vertonen, en mensen zonder melanine zullen getroffen worden door de hogere frequenties aan ultra violette stralen. De kinderen van de engelen met melanine zullen ongedeerd blijven en juist zwarter worden, de melanine in het lichaam zal toenemen. Terwijl anderen huidkanker krijgen, zullen je klieren zich openen en meer melanine aanmaken en negatieve frequenties uitstoten.

12 STRENGEN DNADe DNA moleculen die ooit gescheiden waren zullen zich weer verbinden. Je had ooit 12 strengen DNA en nu heb je er slechts 2. De blauw print in je lichaam zal zich herstellen tot godheid. Om te begrijpen wat een man is moet de man erkennen dat hij een vrouwelijke kant heeft, een dierlijke kant, een goddelijke kant, en een eigen ziel blauw print heeft en dat is hij. Het is belangrijk te weten wie je was. Soms helpt regressie therapie, want het helpt je jouw vorige levens te leren kennen want dit is de sleutel tot het herstellen van jouw DNA.

Het feit dat sfinx en de piramides steeds luider gaan vibreren is een teken dat de zonen der engelen hun scheppers aan het aanroepen zijn. De engelen zijn in aantocht. Wanneer zij wederkeren zal de hemel gevuld zijn met ruimteschepen. Het zullen geen ufo’s zijn zoals in de film. Alleen mensen met een ziel die verlicht zijn, zullen hen kunnen zien. Door de vibraties zullen er aardbevingen, tsunami's en vulkanische uitbarstingen ontstaan.

Je bent anders dan de mens-heid die geschapen werd door de lagere goden. Echter hun tijd van gaan is in aantocht. De zielen die reïncarneren op aarde zullen dubbel beloond worden, vooral zij die in de laatste 400 jaren geboren werden. Zij hebben het meest geleden op deze aarde.

Onze kinderen houden de sleutel. Daarom verplicht men je om ze naar school te sturen, weg van jou invloed, neemt men ze van je af wanneer het even tegen zit en wil men erbij zijn als ze geboren worden. Men is geen voorstander van thuisbevallingen ook al zegt men van wel.

De sfinx is niet alleen op aarde gevonden, maar zoals de Zulus vertellen ook op de planeten Mars en Jupiter. De engelen kwamen niet alleen naar de aarde, ze zijn de meesters van onze zonnestelsel. Net zoals men in de film Star Wars oorlogen voert, zo was er ooit ook een oorlog in de hemelen die men niet in de bijbel vermeldt. Men vertelt niet dat je een engelen zoon bent en dat je anders bent dan andere aardbewoners, en dat de aarde aan jou toebehoort en niet aan de zielloze mensheid.

Weet dit, zij zullen jouw gehoorzamen als maar weet wie je bent.

ZONEN VAN GOD, ONTWAAK!Reacties

DE MAN deel 2

een lezing van dhr. Delbert Blair

DIERENBREIN  VAN DE HU-MAN

De neuronen in onze hersenen zijn verantwoordelijk voor het verwerken en genereren van inkomende en uitgaande gedachten. We hebben niet alleen neuronen in de hersenen, maar deze zitten ook in de wervelkolom, rond de maagstreek en rond de navelstreek. Jouw dieren brein bevind zich rond de navelstreek. Wij mensen functioneren voornamelijk via onze dierenbrein. We reageren vooral uit instinct en emoties, het is vechten, vluchten of overleven. We zijn in feite erger dan dieren geworden.Een dier zal in een gevecht met een ander dier het gevecht beëindigen door zijn op zijn rug te gaan liggen. Het ander dier zal niet verder aanvallen en zich terugtrekken. Maar de mens stopt niet meer tijdens een gevecht, genade kennen wij vaak niet meer. We schieten elkaar overhoop voor het minste en geringste. We functioneren via ons dierenbrein terwijl onze hersenen zich intussen ophopen met slijm en niks te doen hebben. Probeer je een enkele keer een boek te lezen dan val je na een paar minuten in slaap of je wordt ongeduldig en je stopt ermee.

De hu-man en de mensheid weten dat wanneer de zonen van god hun bewustzijn herkrijgen zij hun positie op aarde zullen terug eisen. Dit is een beangstigende gedachte en daarom doet vooral de mens-heid (zonder ziel maar wel een geest of spirit) zoveel moeite om de hu-man en de zonen van god hun dierenbrein te laten gebruiken in plaats van hun hersenen. Zij houden ons zo bezig met het overleven, vechten of vluchten, dat wij aan denken niet toekomen.Zij vertellen je op school niet over de functie van Pijnappelklier (pineal gland) in de hersenen, omdat dat van hen verkalkt is en geen functie vervult. In werkelijkheid maakt deze klier melanine en melatonine aan, het zwarte goud. Deze klier is voornamelijk actief wanneer je slaapt, in totale duisternis. het houdt niet van licht wanneer het zijn werk doet. Overdag is het in ruste en laadt het zich dan juist op met zonlicht. Zorg daarom dat wanneer je ‘s nachts slaapt, het volledig donker is in de kamer.

DE KRACHTVELD VAN DE AARDE

De lagere goden naar onze planeet kwamen, was de aarde omhult in een magnetisch veld. Dit veld hield inkomende gamma stralen en kosmische stralen tegen die vanaf andere planeten naar de aarde kwamen. Dit was om het levensproces welke zich aan het ontwikkelen was op aarde niet te verstoren. De lagere goden creëerden toen een elektrisch veld binnen deze magnetische veld, waardoor alles vertraagd werd.

Nu noemt men de krachtveld van de aarde een elektrische magnetisch veld of de Van Allen radiatieveld. Het is net zo schadelijk als de radiatie van een atoombom. Het stopt de ontwikkeling van hogere intelligentie of bewustzijn. De krachtveld functioneert als frequentie barrière.

Al 5 miljoen jaren lang gaan de zonen van god (kinderen van engelen) in bewustzijn achteruit. De zielen van de engelen kwamen en gingen in verschillende lichamen en zij hebben zich nooit geopenbaard. Zij konden niet meer rechtstreeks communiceren met hun schepper, maar zij moesten de denkwijze aannemen van de Mens-heid, die later door andere lagere goden geschapen werd. Dit terwijl zij het DNA van de engelen hadden en de hogere lichamelijke frequenties. Zij waren bevangen in een dierlijk lichaam en konden alleen tijdelijk ontsnappen in de ochtenduren (rond 2 uur) wanneer het lichaam sliep en de pijnappelklier actief was.

DROMEN

Mensen die in zwart wit dromen staan op het punt zich te verheffen. Mensen die in kleur dromen en zich de dromen herinneren en waarvan de dromen soms driedelig zijn (3 keer hetzelfde) zijn profeten. Het kan ook voorkomen dat je wakker wordt buiten je lichaam en naar je eigen lichaam kijkt. Dit komt omdat je nooit een fysieke lichaam hoorde te hebben, je werd bevangen in dit lichaam en je raakte opgesloten door frequentie barrière en je wist niet wie je was. Je bent een gevangene op deze planeet, waar je niet eens vandaan komt. Je bent hier naartoe gebracht voor een les, maar deze les moeten wij door de vertraging en frequentie barrière telkens weer proberen te leren.
Echter is moeder aarde moe geworden van alle onrecht en zij is de frequenties aan het veranderen.

DE TIJD VLIEGT VOORBIJ

Wanneer je naar de sterren kijkt zul je zien dat de constellaties zich niet meer op de exacte posities bevinden als bijv. in het jaar 1975. Zij zijn zich aan het verplaatsen. Door de processies van de equinoxen zul je ook ontdekken dat het teken van de dierenriem waaronder je geboren bent, niet meer het teken is dat jou bestuurt. Zij zijn ongeveer 30 graden van positie veranderd. De tijd en de frequentie neemt in snelheid toe, de dagen lijken voorbij te vliegen.

Het is daarom van belang dat je hierop inspeelt en jij jouw bewustzijn herkrijgt. Terwijl de tijd en dus ook de etherische frequenties sneller worden, zal ook jouw ziel sneller gaan vibreren. Je zal muteren. De eerste mutatie zal dat van jouw ziel zijn. Je neuronen zullen zich opschonen, je zult vaak verkouden zijn of astmatisch. Degenen die dit niet zullen kunnen doen zullen allerlei ziektes krijgen en sterven.

DRUGS

Sommigen denken dat zij door marihuana te roken zich op een snelle manier kunnen verheffen. Dit is niet zo daar men zich door deze gedachte alleen al bevind in een lage frequentie (dierenbrein). Het roken van marihuana zal dan lagere entiteiten naar de persoon toetrekken en nog meer problemen veroorzaken voor de persoon, bijv. psychoses. Gebruik je echter bijv. Ginseng en andere plantaardige producten ter verrijking van het lichaam en de hersenen, dan ben je een stap dichter bij zelfverheffing.
Reacties

DE MAN

een lezing van dhr. Delbert Blair

CREATIE

De hedendaagse man sterft eerder dan de vrouw, omdat hij sneller ziek wordt dan de vrouw (diabetes, tumoren, hartaanval, haarverlies). Kan de man in zijn tegenwoordige staat overleven? Als we naar een bepaalde tekst in de bijbel kijken, zien we dat daar het eerste begin was waar men de man de rol van heerser gaf. In Genesis 1.26 staat “en god zei laat ons een mens maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis, en laat hem heersen over enz. en verder staat er “en god schiep de mens zowel man als vrouw (tweeslachtig) de Adama. Later schiep een god nog een mens en noemde hem Adam. Dit was de 2e schepping.

Het Hebreeuws woord voor Adam = rode klei. Dit betekent dat de mens Adam was gemaakt van ingrediënten die op de aarde te vinden waren, en roodachtig van kleur was. Het Hebreeuws woord Yahweh werd door Schriftgeleerden geïnterpreteerd als De Heer God. Het kwam van het woord YAHEWVAHEH (YVHV). Het Hebreeuws woord Jehovah werd vertaald als God en betekent, het verleden, het heden en de toekomst.

De ADAMA en de ADAM waren in staat zichzelf voort te planten. Dit werd echter veranderd, het werd gepolariseerd, en het heilige principe van het leven werd gescheiden in 2 aparte lichamen. Het was niet tweeledig meer (Parthenogenetica). De 2 aparte lichamen werden de man en de vrouw genoemd, en het schepsel dat van een lagere orde was heette voortaan de mens.

Genesis 1 en 2; de mens plantte zich voort op aarde en baarde dochters. De zonen van God zagen de dochters van de mens en zagen dat zij schoon waren, en zij namen hen als vrouw. En zij baarden machtige mensen, reuzen. Betekenis; een oer ras dat voornamelijk bestond uit mannen die door geschapen waren, kwam een groep mensen tegen die kinderen hadden gebaard die niet hetzelfde waren als het oer ras. De mannen namen de dochter van de mens als vrouw, hadden gemeenschap met hen, en de vrouwen baarden een schepsel dat deels mens en deels god was.De vrouwen die deze reuzen kinderen baarden leden verschrikkelijk tijdens hun bevallingen en vroegen zich af wat voor een schepsel zij hadden gebaard. Het was een nieuw soort mens.
Behalve dochters kregen de mensen later ook zonen, maar een schaars aantal. Deze moesten vechten voor hun voortplanting en hun positie tussen de reuzen mensen. Zij gingen zelfs over tot besnijdenis.

Een man heeft een prostaat klier en de vrouw niet. Het woord prostaat betekent letterlijk; voor iets staan. To Prostrate = knielen, of platliggen met het hoofd naar beneden. Het woord Prostaat en het Engelse woord Prostrate hebben dus niks gemeen. De prostaat klier ligt bij de man voor de Urethra kanaal.

Bij sommige gevallen van dwerggroei of gigantisme lijkt de clitoris erg op de falies of penis. Sommige mannen hebben een lange voorhuid aan de penis die door medici verwijderd wordt. De reden waarom de voorhuid zo groeit komt door de natuur. De ribben van de man en de vrouw verschillen van elkaar. De ribben beschermen de longen, en de longen van de man zijn groter dan die van de vrouw.

DE ZONEN VAN ENGELEN

De meeste mannen hebben een klier waar de medici het amper over heeft. Strijk met de punt van de tong over jouw verhemelte. Je voelt een gedeelte dat wat kietelt en als je met je tong verder naar achteren gaat voel je zacht gedeelte. Dit zachte gedeelte is erg gevoelig en wanneer je soms te snel eet en je slikt verkeerd kan het voor komen dat een deel van het voedsel je neus uit komt bijv. een rijstkorrel. Dit betekent dat er zich daar achter in je mond een verbindingsweg bevindt. Er bevind zich een opening daar achter in jouw verhemelte, bij sommigen is deze opening nog in tact maar bij anderen is dit dichtgegroeid. Niet alle mannen hebben dus deze opening en slechts enkele vrouwen of zelfs geen 1 vrouw heeft deze opening. De opening loopt direct door naar de hersenen vanuit de mond.

Mannen met deze opening zullen merken dat wanneer zij koemelk en andere koe producten eten, zij erge last krijgen van slijmophoping en andere ongemakken. Wanneer deze opening verstopt raakt, krijgt de man last van boorhoofdholte ontsteking en verkoudheid. Deze opening is als teken achter gelaten voor de zonen van God, als instructie en als teken zodat zij weten wie zij zijn en wat zij horen te doen en laten. Het is de opening waarmee zij zichzelf kunnen overstijgen. De Yoruba stam en de Zulu stam weten van deze opening en hoe deze te gebruiken om zichzelf te verheffen. Een piramide is een symbool voor deze opening. Men beweert dat de piramides gebouwd zijn om als graven van farao’s te dienen, dit is echter niet zo.

De structuur van een piramide representeert de schedel van de zonen van god, de man. Wanneer de man dit concept meester is, kan hij zichzelf verheffen tot een sfinx. In het jaar 1996 merkte men op dat de sfinx een vibratie begon af te geven. Dit was het teken voor de zonen van god, en hun schedels begonnen ook te vibreren. De opening achter in hun mond dat naar de hersenen leidt (de kamer van de koning) stuurde energie naar de hersenen. Daarom zijn sinds die tijd, steeds meer en meer mannen bewust geworden, vooral in Amerika.

Omdat velen nog steeds geloven wat de Europeanen beweren, dat de piramides dienen als graftombe, houdt dit de mensen in slaap en zijn zij als het ware hersendood, en hebben de piramides hun vibraties mettertijd verloren. Ze veranderden daarom daadwerkelijk in graven. Echter doordat steeds meer mensen uit hun slaap ontwaken, beginnen de piramides weer te vibreren en dit is voelbaar in heel Egypte. in de stilte van de nacht kan je er een steeds luider wordend zoemend geluid horen afkomen van de Giza Plateau.

HU-MAN, ZONEN VAN GOD EN DE MENS-HEID

Men stelt dat er 5 rassen op aarde bestaan, en dat deze verspreid zijn over de 7 continenten van de aarde. De rassen zijn, zwart, bruin, geel, wit en roze, maar er waren echter ook groene, rode, en blauwe rassen op aarde, welke men niet vermeld. Alleen de inheemse indianen worden soms rood genoemd.

- Het woord Hu-man = dieren mens. De god Hu was een god van een lagere orde, bekend uit de oude mythen van Sudan en Nubia. De Hu-man kwam niet van god, maar was geschapen door lagere goden en dieren. Zij zijn een creatie van wetenschappers die men lagere goden noemden. Zij schiepen de hu-man door het broeden van dieren die zij tegenkwamen op aarde en op andere planeten.

- Mensen van god, waren van de zonen van god die wij engelen noemen. Zij waren een kruising tussen de mens en de zonen van god. Een engel wordt gezegd, is een afgezant van de allerhoogste God, die in opdracht van deze God de mensheid beschermt en dient. Echter een engel is een etherische energie, dat heerser is over de hoeken, zij die lichtstralen kunnen verbuigen. Een engel heeft wetenschap over de 4 pilaren van het heilige teken van de Swastika (nu heet het zo maar in de oudheid had het een andere naam).

Een engel beheerst de 4 manieren van bewustzijn, die nodig zijn om te leven in de 4e dimensie. De aarde zou in de 4e dimensie moeten verkeren miljoenen jaren terug, maar het werd achtergehouden door de mens.

- De mens-heid (mankind = een soort van mens) werd geschapen door lagere goden van andere planeten, had geen ziel en kon zich niet voortplanten.Reacties

WAT ARTSEN JE NIET VERTELLEN deel 2

een lezing van dokter Tim Morrow

PLANTEN EN KRUIDEN

Weet dat er een plant of struik bestaat voor elke ziekte die je maar bedenken kan. En deze planten zijn niet voor iedereen geschikt, maar hebben een genezende uitwerking voor bepaalde personen alleen. Wat mij beter helpt te worden hoeft niet voor jou te gelden.

Zweten is een gezond proces. Braken ook, het is het lichaam dat afval verwijdert voordat het zich een weg baant naar de rest van het lichaam. Diaree is een teken van een moeilijke stoelgang. Het lichaam signaleert dat de darmen verstopt zijn en zoekt een manier om deze te ontstoppen. Het onttrekt daarom alle vocht uit de nieren en spoelt daarmee de darmen
.
Insuline voor diabetes patiënten wordt ontrokken van dieren maar ook van mensen. Een Chirurg zal een hepatitisprik voor zichzelf weigeren als hij verneemt dat het ontrokken is uit menselijke plasma. Waarom? Uit vrees voor aids. Maar voor ons vinden ze het doodnormaal en zij vaccineren onze kinderen met stoffen ontrokken van allerlei dieren. Als zelfs een dokter bang is voor een inenting hoor jij dubbel zo bang te zijn. Trouwens de schepper heeft de mens niet gemaakt met gaten in ons lichaam waar naalden in kunnen. de enige opening voor heling is de mond.

DIABETES


Wanneer je diabetes hebt betekent dit dat je darmen zodanig zijn opgezwollen dat ze de alvleesklier verdringen en pletten. Je zal daarom eerst moeten zorgen dat de darmen hun normale vorm terugkrijgen (darmreinigende kruiden of planten extracten, darmspoelingen). Hierdoor zal de alvleesklier weer ruimte krijgen. Het gebruiken van voedsel dat natuurlijke insuline bevat zoals bijv. komkommer of watermeloen zal bijdragen tot het herstel van de alvleesklier.

BORSTKANKER
Wanneer je van de arts de diagnose borstkanker krijgt te horen kan je niet naar een monteur gaan en vragen of de arts gelijk heeft. Je kan alleen naar een andere arts gaan voor deze vraag. Met andere woorden je moet de artsen geloven op hun woord, want ook al laten zij je foto’s zien van je lichaam, wie zegt dat wat je ziet echt kanker is? onthoud dat wat voor ziekte je ook hebt, het is lichaamsafval. Dat witte plekje in je borst op de foto is afval dat het lichaam daar heeft afgezonderd.

Het lichaam wordt voortdurend aangevallen door het voedsel dat je eet en heeft geen tijd om het afval te verwijderen, dus zondert dit het afval op 1 plek in de lymfeklier en bouwt een soort wand erom heen. Alle genezing begint met het reinigen van de darmen en daar zul je dus mee moeten beginnen. De arts zal je zoveel mogelijk overtuigen dat je een operatie moet ondergaan.

Wanneer je instemt gaat men in je snijden en verwijdert de tumor en vaak ook je lymfeklier alsof je deze niet meer nodig hebt. Maar voordat men je opereert heeft men eerst in de tumor geprikt om een diagnose te kunnen stellen. Doordat men de tumor doorprikt, komen de door het lichaam zorgvuldig afgezonderde afvalstoffen weer vrij in het lichaam, en verspreiden zich verder in je lichaam. Je bent na de diagnose in feite nog zieker geworden dan ervoor zonder dit te weten. Na de operatie verklaart men je beter en je haalt opgelucht adem. Maar na een tijd komt de ziekte terug doordat het afval zich verspreid heeft en het proces bij de arts begint opnieuw.
Hoe kan je eigen lichaam je nou aanvallen? Onmogelijk, het is andersom jij valt je eigen lichaam aan, door te eten en te drinken wat niet goed voor je is. Reinig eerst jouw darmen, er zijn verschillende planten die een reinigende werking hebben op de darmen. Daarna kan je de plant Goudzegel of Geelwortel gecombineerd met Echinacea gebruiken als een goed middel om afvalstoffen uit het lichaam te onttrekken zoals kankercellen, en ze zijn zelfs zo sterk dat wanneer je deze 2 planten vermengt met knoflook, het necrose heelt en zelfs syfilis.

STAAR EN GLAUCOOM
Staar en Glaucoom zijn ziektes die het gevolg zijn veelvuldig medicijn gebruik. Men is hier eerlijk in, en je kan vaak in bijsluiters van medicijnen lezen dat het gebruik ervan deze ziektes kan veroorzaken. De medicatie veroorzaakt slijm in de ooglens. Allereerst start je met het reinigen van je darmen. De plant Ogentroost verhelpt daarna de rest.


NIERSTENEN
Nierstenen kun je uitpoepen door wat limoensap te vermengen met zuivere olijfolie en dit in te nemen. Maar eerst dien je jouw darmen te reinigen. Het limoensap haalt dan de scherpe randen van de niersteen weg en de olie zorgt ervoor dat het makkelijk naar buiten glijdt.

VERKOUDHEID
Wanneer je verkouden bent is dit het proces waarbij het lichaam slijm afvoert, dat zich in de holte van het voorhoofd en de hersenen, heeft verzameld. Het slijm komt dan uit je neus of je hoest het op. Wanneer je nu hoestdrank inneemt onderbreek je het proces van reiniging van het lichaam en het slijm hoopt zich verder op in het hoofd. Een verkoudheid is juist een teken dat je beter aan het worden bent. Reinig je darmen en je verkoudheid is zo over.

Niemand anders dan jezelf kan jou helen. Wanneer je een schaafwond hebt of je snijd per ongeluk in je vingers, ren je niet meteen naar de dokter. Je ontsmet de wond en plakt er een pleister op. Na een paar dagen krijgt de schaafwond een korst en de snee is weer dichtgegroeid. Jij vind dit doodnormaal en kijkt er niet van op. Waarom vertrouw jij je lichaam dan niet met alle ziektes? Zolang je maar de juiste voeding nuttigt en af en toe je spieren beweegt is het lichaam gelukkig en zal het je helpen wanneer je hulp nodig hebt. Je lichaam doet zijn werk goed, als je het maar de kans ertoe geeft.

Weet je dat 11 keer sneller beter wordt, dan dat je ziekt wordt? Oud worden maakt je niet ziek, maar ziek worden maakt je wel oud.Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl