Mistiek.nl
Verrijk je Kennis

Fonetisch of Babylonisch, de oude Hebreeuwse geschriften

De Hebreeuwse geschriften zijn fonetisch of Babylonisch. Het dialect is hetzelfde, maar de taal is overgenomen van de oude geschriften. De wetten van Christenen werden bepaald en beredeneerd tijdens de zittingen van Nicea. De eerste zitting van Nicea werd gehouden in 325 AD. De keizer Constantijn riep  de vergadering bijeen om een geschil recht te zetten over de kijk van Ariërs op de drie eenheid. Ook besliste men over wanneer Pasen gevierd zou moeten worden, wanneer er sabbat gehouden moest worden, en of Christus hetzelfde was als God. Tijdens de zitting werd toen het decreet van Nice aangenomen, welke verklaarde dat god en christus, één waren en dus hetzelfde waren.

Dit is het decreet; we geloven in één god, de vader de almachtige, maker van alle dingen, zowel zichtbaar als onzichtbaar. En in één heerser, Jezus Christus, de zoon van god. De enige afgevaardigde van de vader. Dat wil zeggen van het zelfde bloed als van de vader. God van goden en het licht van het licht. Ontstaan, niet gemaakt, hij is van hetzelfde bloed als van de vader, door wie alle dingen zijn gemaakt. Zowel in de hemel als op de aarde, die voor ons mensen en voor verlichting naar beneden kwam en tot vlees gemaakt werd. Hij werd tot mens gemaakt, hij heeft geleden en hij is herrezen op de 3e dag. Hij keerde naar de hemel terug, en zal terugkomen om zowel de zondaars en de doden te veroordelen. Wij geloven in de heilige geest.

De 2e zitting van Nicea werd door keizerin Irene in 787 AD bijeen geroepen. Het decreet van Nice werd herroepen en er werden regels over de verering van beelden gemaakt. Hier werd toen het christendom tot leven geroepen. Judaïsme werd tot een nieuwe groep gemaakt en ze werden christenen genoemd. Koning James I gebruikte het deel van de bijbel dat in 1526 werd uitgebracht door William Tyndale, die ook William Shakespeare genoemd werd. Koning James I had een kopie van de versie van Tyndale, de herziene versie, welke geschreven was in oud Engelse woorden zoals Thou, Wilt, Tither en Hither. Dit moest indruk maken op aristocraten die het chique Engels uit de literatuur en toneelstukken van Shakespeare waardeerden. Maar door de bijbel te schrijven in de stijl van Shakespeare verloren zij de gewone man in europa. Hierdoor geraakte europa in een primitieve toestand. Daarom werd de herziene versie de bijbel van William Tyndale , die de Koning James versie werd genoemd of de herziene versie, opnieuw herschreven in 1881-1885 AD. Men vertaalde de herschreven standaard versie, en dit is de bijbel waar tegenwoordig uw hele leven op baseert. Vanwege de vele vertalingen van de bijbel ontstonden er vele verkeerde vertalingen en verdraaiingen.

Alle geleerden zullen beweren dat de bijbel vertaald werd naar het Grieks. Toch gebruiken zij het woord God in plaats van Thehos, en het is niet zoals god een Grieks woord is of zelfs een Engels woord, het is Duits net zoals de naam Tyndale. Waarom liet de kerk de mensen niet Thehos zeggen of Eli, zoals Jezus dit deed toen hij aan het kruis hing (matheus 27:45) “Eli Eli lama sabachtani”

Het woord God, bestaat volgens de leiders van de vrijmetselaars uit de initialen van 3 Griekse woorden die eigenschappen van de mens symboliseren.

Gomer – wijsheid

Oz – (Uz) kracht

Dabar – schoonheid

Het woord God zelf komt van de Bijbelse naam van de 7e  zoon van Jacob en Zilfa, namelijk Gad, ook wel als Gawd uitgesproken (Genesis 30:11). Van Gad kwam het woord God en het werd Gud, Gwd, Goud, Good, God in het Nederlands, Gott in het Duits, en Gudd in het Deens. De originele betekenis van het woord Gad is troep of groep ( volgens het Engelse woordenboek van webster 2e editie –de luxe – pagina 1959; “a troop” = een collectie van mensen, van het latijns woord “flock” (kudde). Oftewel een groep mensen, niet één persoon, wat wil zeggen dat ondanks dat christenen zeggen dat zij 1 god vereren, het woord god zelf een meervoudig woord is. Het is geen toeval dat de 7e letter uit het Engelse alfabet de letter G is. Het word door de vrijmetselaars gebruikt om God weer te geven, de hoofd meetkundige. Het getal 7 komt overal in de bijbel voor.

Trouwens, telkens wanneer je woord god gebruikt, gebruik je in werkelijkheid het woord Dog (hond), de hondster Sirius. Dog is god achterste voren gespeld of als je dyslectisch bent lees je dus dog. Dus god is dog. In oude tijden waren wij de goden. Wij lazen van rechts naar links en dit was onze manier van lezen. Het was de juiste manier, dus niet van links naar rechts want dit is een deel van de vloek van Leviathan. De Grieken probeerden de naam van de schepper te bezoedelen door Yahuwa of de Eloheem te vervangen door god. Het is echter een valse titel, het is een heidense godheid. De Jebusiten oftewel nepjoden hebben de letter O verwijderd (het staat voor de aarde) uit het woord god en hebben er een spatie geplaatst G-D.  Zij haalden de letter O of de nul in 0 eruit, welke staat voor de 360 graden cirkel. Dus telkens als u het woord god gebruikt, vereerd u de slechte god Tha, de jakhals, ook bekend als Enqi of Nudimmud in het oude Sumerie. Anubis is de hondgod van de onderwereld. Hij had de leiding over de doden. Christendom en Islam is gebaseerd op wat je verkrijgt als je dood bent.

Wanneer u de hebreeuwse taal onderzoekt zullen de verdraaiingen u duidelijk worden. Het correct woord voor god is yahuwa of yahweh, Adonai of Eloheem. In Genesis 1:2 zijn deze Eloheem of Anunnaqi een groep wezens die het werk van El Elyown doen. Deze wordt genoemd in Genesis 14:19 als de allerhoogste. Ook word in de geschriften het feit over het hoofd gezien dat deze wezens opperwezens zijn, supernatuurlijk of fysieke stervelingen. Ze hadden titels en ook namen zoals de serpent in Genesis hoofdstuk 3, ook wel bekend als Nakhash = de fluisteraar, Haylal = Lucifer (Jesaja 14:12). De vader van Haylal heette Shakhar, “Lucifer, de zoon van de morgen” = Haylal Ben Shakkhar = Haylal de zoon van Shakhar. Een andere naam dat vaak misbruikt en verkeerd vertaald wordt in Genesis 18:12 is toen Sarai met haar man en halfbroer sprak, Abraham, zij hem aansprak met de titel “heer” (lord). Het woord heer betekent hier “mijn meester”. Dit woord wordt in het hebreeuws vertaal als Adonai en Adonai wordt ook gebruikt voor een opperwezen zoals Yahuwa in Genesis 15:2 en 15:8. Adonis was een persoon genaamd Tammuz,  en hij was de zoon van Ishtar, de Babylonische godheid. (te lezen op pagina 70 in het boek van pastoor Alexander Hislop).

Het woord lord dat in de bijbel gebruikt wordt is het woord Sayyid in het Arabisch en het betekent hier ook meester. Het woord Rab dat gebruikt wordt voor lord komt van het woord Rabbi = meester. Deze woorden zijn allen gelijk aan elkaar. In het Babylonisch is het woord lord vertaald als Baal in Genesis 30:3.  De naam Baal werd ook gebruikt voor de slechte godheid welke door de Israëlieten werd vereerd toen zijn zich afkeerden van Yahuwa in rechters (Richteren) 2:11 en 2:13. Ziet u hoe gemakkelijk er woorden worden verdraaid? Baal was een persoon, de zoon van Jehiel en Maachah in kronieken 9:36. Ook kan je het woord Baal vinden in Exodus 22:8 waar staat “de meester van zijn kudde”. Men laat u weten dat dit slechts mensen zijn. Hetzelfde wordt met de Engelse taal gedaan om u te verwarren en u onder de vloek te behouden. Het kwade weet dat u niet de tijd zal nemen om alles te onderzoeken. Hij mikt constant op uw onwetendheid. Men zegt ook wel gekscherend; “als u een geheim voor een zwarte wil bewaren, verstop het in een boek”. Maar besef dat de best bewaarde geheimen van de duivel te vinden zijn in boeken! In matheus 16:26 staat “For what is a man profited, if he shall gain the whole World, and lose his own soul? Or What shall a man give in exhange for his soul?

 

Cuneiform in een tablet van klei

De Griekse taal is afkomstig van de Syrische Arabische taal. De originele taal, Cuneiform, werd als een geschrift gebruikt en ook als gesproken taal. Later kwamen de vele talen hieruit voort. De oudste bekende documenten in Cuneiform werden geschreven in het Sumerisch, de talen van de inwoners van Zuid-Mesopotamië en Chaldea. Deze stenen tabletten zijn lang voordat het  Aramisch (hebreeuws) of Ashurisch (Arabisch) bestond. Het hebreeuws en het Arabisch komen van het Akkadisch, één van de Sumerische talen (in Genesis 10:10 staat Akkadian in de Engelse versie). De documenten waren bekend als: de Atra-Hasis, de Enuma Elish en de Gilgamesh legendes, de tabletten van de neerdaling van Ishtar naar de onderwereld, de tabletten van Nergal en Arishkegal, de tabletten van Adapa, de stenen van Etana en veel meer. Deze stenen geven een accurate beschrijving van de creatie, de zondvloed en de toren van Babel, en dit bewijst dat de bijbel niet op heilige wijze door een machtige vredelievende god die in de hemel woont gestuurd is.

 

Steen van Gilgamesh

 

 

De Enuma Elish

Wanneer u een afbeelding van Mozes ziet, houdt hij 2 stenen tabletten in zijn armen, en dit draagt bij tot het in stand houden van de slaapvloek die over de Adamieten en Enosieten is uitgesproken  6.000 jaren geleden. Daarom accepteert u verkeerde vertalingen als feiten zonder er vraagtekens bij te plaatsen. Er staan 10 brieven op de stenen geschreven. Elke brief is in het hebreeuws en heeft een numerieke equivalent. De stenen en kleien tabletten leveren het bewijs dat de bijbel een verzameling is van de Sumerische stenen tabletten, herschreven door de mens, met als doel een religie te creëren waarmee de mens onder controle kan worden gehouden. Deze waargebeurde verhalen op de stenen en klei, zijn duizenden jaren geleden geschreven, vóór de Torah waaruit het nieuwe testament van de Christenen voortvloeide. Het nieuwe testament schonk leven aan de heilige Koran. Dit is de waarheid.

Vertaald  door Mistiek uit het boek van Dr. Malachi York - 360 questions to ask a Christian

Reacties

De schepping volgens de Akan Stam

Cylinderrol uit Mesopotamië (Irak) van de afdaling van Inana (Isis, Aisa)

Volgens de Akan is er een verhaal over een man en een vrouw die van de aarde kwamen, en een man en een vrouw die vanuit de hemel kwamen (buitenaardse wezens of bewakers), en de paren waren geselecteerd door Enini, de Python (de Nin-Har-Sag, of de hoofd genetische wetenschapper van Orion). Zij baarden de eerste menselijke volksstam, die voor hun ouders het magische woord “kus”  uitten, langs de wateren van de Muru of Buru (Niburu?), en zij gaven deze eerste stam een naam, de Mnuru Ntoro.

Het bovenstaande verhaal heeft betrekking op de Orion en Sirius genetische experimenten, die geleid hebben tot de creatie van het zwarte ras, en tot andere experimenten die uiteindelijk geleid hebben tot de creatie van andere mensen, zoals wij onszelf hedendaags kennen op deze planeet.

Dit verhaal over de creatie, gegeven door Danquah, komt in feite van het boek van Rattray “Ashanti” pagina 48. In een voetnoot, vermeldt Danquah, dat de naam Buru of Mnuru gelijk is aan Nimrod of Nimruddu, de zoon van Kush. Jammer genoeg besefte Danquah toen niet dat de koningen van de Akan valk en hond stam erom bekend staan de “Bosom uru ntoro” te hebben (een concept dat te maken heeft met genen die verkregen zijn via de bloedlijn van de vader). Dit is heel belangrijk, omdat zoals Reindorf duidelijk maakt, wordt de voorouderstam van de Akwamu Akan, wiens hoofden en koningen van de Aduana (Adu =Anu)-Ana)(hondenstam) zijn, Kamana genoemd. Waar anders vinden we de Kamana en ook vele namen met de –uru achtervoegsel? In Kenia!

De naam “Mb-uru” is zeer gewoon bij de Kikuyu van Kenia. Een andere gewone Keniaanse naam is “Mbu-ra-ti” en ook de naam “Uhuru”. Er is een link hier, en in het verre verleden was er vast een link tussen de Oost Afrikanen en één van de oudste Akan stammen, de hondenstam (Aduana), welke de meest aanzienlijke naam “ntoro” had, de Bosommuru, en wiens voorouderstam de Kamana is.

Dit is wat Rattray over de Bosommuru, Ashanti (Akan) zegt in het boek Ashanti pagina 47; de Bosummuru is een rivier in Akyem (één van de Akan groepen in Ghana). Het wordt tot het belangrijkste van alle ntoro afdelingen gerekend, deels vanwege het feit dat het de ntoro was van niet minder dan 8 Ashanti koningen, en deels omdat de Ashanti denkt dat het de eerste ntoro was die ooit aan de mens gegeven is. De bijnamen die aan deze ntoro gegeven zijn, hebben betrekking op de zogenaamde plunder neigingen van zijn eigenaren, door hun contacten met het koningshuis.

Taboes;  Phyton, Os/Koe, soorten apen die Kwakuo genoemd worden, hond, wilde hond, soorten vogels die Asokwa genoemd worden.

Rattray, pagina 48; Het is bekend dat de ntoro als fundamenteel erkend wordt bij de conceptie van de embryo in de baarmoeder. Het is nog meer bewijs dat dit het geloof is dat gegeven wordt in de volgende mythe, een vertaling van een gebeurtenis in de landstaal, welke de oorsprong toont, van de eerste ntoro die ooit aan de mens gegeven is, de Bosommuru ntoro.

Heel lang geleden, kwamen een man en een vrouw vanuit de hemel naar beneden, en kwamen een man en een vrouw vanuit de aarde. Van de Hemel God (Onyame), kwam er ook een Python (Onini) en het nam zijn intrek in de rivier die nu Bosummuru genoemd wordt. Eerst baarden deze mannen en vrouwen geen kinderen, zij hadden daar de wens niet toe, en conceptie en geboorte was nog niet bekend in die tijd. Op een dag vroeg de python hen of zij geen nakomelingen hadden, en na hun antwoord, vertelde hij de vrouw dat hij haar zwanger zou laten worden. Hij liet de stellen met hun gezichten naar elkaar toe staan, en plonsde toen de rivier in. Hij kwam weer naar boven en besproeide hun buiken met water en uitte ondertussen de woorden kus, kus. Hij gaf hen toen de opdracht naar huis te gaan en gemeenschap te hebben. De vrouw werd zwanger en baarde de eerste kinderen op deze wereld. Deze namen Bosommuru als hun ntoro, en elke man gaf deze ntoro door aan zijn kinderen (bloedlijn van de vader). Als een Bosommuru ntoro man of vrouw een dode python ziet (zij zullen nooit één doden), besprenkelen zij het met witte klei, en begraven het. Een Bosompra man of vrouw behandelt een luipaard op dezelfde manier. Van de Agyinadie ntoro wordt gezegd dat het aan de mens gegeven is op bijna dezelfde manier, door de krokodil. De Bosomtwe ntoro is aan de mens gegeven door Twe, de antroposofische geestengod van het meer. Akankadie ntoro (= de  eigenschap van de oude Akans) Nyame (de hemelgod) stuurde lang geleden een duif naar de aarde (DNA van de Aku, de vogelwezens), naar een bepaalde man en een vrouw, met zijn zegeningen en de belofte van zijn kinderen. De Ashanti stammen zeggen dat deze personen van deze ntoro herkend kunnen worden aan hun vreedzame karakter, zelfs nu nog.

Dit is een veel verklarend verhaal, omdat de voorouders van de Akan ten eerste geen kinderen konden baren. Waarom? Omdat zij dit niet konden. Dit is een ware en oude vertelling over de eerste wezens die de Sirius en Orion wetenschappers genetisch gecreëerd hadden. Dit wezen werd gekloond in het laboratorium, en het was pas later, dat aan het wezen de mogelijkheid zich voort te planten werd gegeven, en zelfs toen onder strikte toezicht en regels. Het andere interessante deel van het verhaal heeft te maken met hoe Onyame (Enki) toen aan deze wezens de mogelijk gaf zich voort te planten. Het is al eerder vermeld dat Onini/Inini de python een vertegenwoordiger is van een Reptielachtige genetische wetenschapper. Robert Morning Sky heeft het erover in zijn boeken.

Later geeft Onyame de Akankadie ntoro aan de Akan, en dit is volgens de schrijver van dit stuk hetzelfde als het geschenk van de veer, waar Robert Morning Sky over praat in de L.A. Transcript. Het geschenk van de veer, is het geschenk van het bewustzijn, en is in feite een DNA streng van de Aku, de bewaker(vogel) wezens die het experiment van Enki hebben beïnvloed (volgens Robert M. Sky)

Let wel dat de bosommuru ntoro voornamelijk bij de Akan koningschap voorkomt. Niet elke Akan heeft deze ntoro. In feite zijn er in totaal 12 ntoro.

In de L.A. Transcript, pagina 60 tot 69, gaat het over de vijandschap tussen Enki en zijn jongere broer Enlil. Enki saboteert het genetische experiment, en bemoeit zich met de broed programma’s. Hij veranderd de DNA van de “beesten”, en geeft hen een hogere seks libido en veroorzaakt uiteindelijk een opstand, waarbij de “beesten” rebelleren en ontsnappen in het wild. Dit hoofdstuk zal over het algemeen moeilijk te verwerken zijn voor Afrikanen en zwarten in het algemeen. Voor andere Afrikaanse vertelling over de creatie van het zwarte ras, lees de versie van dhr. Credo Mutwa hoofdstuk 7.1.

Ook belangrijk is het heilig woord van de Akan “Kus”. De analyse van het heilig woord “Kus”. Deze analyse toont de link tussen de Reptiel- en de Vogel- invloeden van Enki. Het woord “Kus”, zou eigenlijk geschreven moeten worden als KU-SSS. Het eerste deel KU heeft betrekking op Vogelinvloeden, en het 2e deel van het heilig woord SSS, heeft betrekking op Reptielinvloeden. Dit is omdat de moeder van Enki (sommigen noemen haar Aide) zowel reptielen als vliegende voorouders heeft, en van Rigel komt, in plaats van verbonden te zijn met de Orion lijn, welke gebaseerd is op de Orion riem en vooral op Mintaka, de hoofdkwartieren. Het is ook interessant dat de vogel DNA invloeden van de kant van familie van de moeder van Enki, verschilt van de vogel DNA invloeden van de vogel bewakers.

“Kus” klinkt als Kush, of Cush (oude naam voor Ethiopië, Afrika). Echter, lees wat Danquah over de Twii (de naam voor de Akan stam) en Kush zegt; In een monogram over de origine van de Akan en de Twii rassen, bied ik bewijs om aan te tonen dat het woord Twii, een vervorming is van de oude en heilige Afrikaanse etnische naam Cush of Kush. De Egyptenaren hebben deze naam vervormd tot Ethosh of Thaush, de Abyssiniers maakten het tot Itioiijwan, de Grieken tot Ethiopië en de Romeinen tot Tutzis. Het is de schrijver niet gelukt om achter de primitieve vorm van de naam te komen. Kush of Cush was de hebreeuwse vorm, en het werd bekend gemaakt bij de Engels sprekende landen via de bijbel. De primitieve vorm kan Ku of Tsu geweest zijn. Maar dit is slechts een gok. Het is mogelijk dat de oorsprong van de naam Kush, gerelateerd is aan Kus, het heilig woord van de Akan.

Nana, de godin van de Akan, en Enini (Inana) de python

Hier zien we een verband tussen de python en de Sumerische godin Inini/Inana. Hier zegt Danquah over Inana op pagina 51; Zoals Clement Wood aangeeft, nadat de vroegere Babyloniers hun geloof in Animisme opgaven (dat alles een ziel heeft), nam hun volgende vorm van aanbidding het karakter aan van Matriarchaten (door vrouwen omgeven maatschappijen, waarin zij domineren maar niet heersen). Dit was de tijd waarin primitieve vrouwen domineerden, en waarin vaderschap onbekend was. De vrouwelijke god Ishtar, was hun hoofdgod. Ishtar was de Semitische naam dat door de binnengevallen Semieten aan een inheemse Babylonische maagdelijke hemelgodin Inini gegeven was. Zij was de dochter van de hemelgod Anu. De hoofdzetel van haar cultus was Kish (Kush?). zij had verschillende namen in Akkad en Sumerië, en haar naam Inini werd vaak weergegeven als Inana, Nanna of Nana. Zij werd de Opper godin of koningin van de goden genoemd. Zij werd de koningin van de berg genoemd, en men nam aan dat zij leefde ondanks haar dood, en handelde of heerste als godin. Van haar werd gezegd, dat zij een dochter was van “het Hoge”.

Dit alles vertoont sterke gelijkenissen met Nin-Har-Sag of Isis of Inana. Dit wezen lijkt verschillende namen gehad te hebben. Robert M. Sky benadrukt, dat koningen van de sterrenconstellatie Sirius, getrouwd moesten zijn met een Orion vrouw, vanwege een vriendschapsbetrekking tussen de 2 werelden, dus “het Hoge” zoals eerder vermeld, zou best de Orion koningin zelf kunnen zijn op Mintaka, en niet Anu. Ook vermeldenswaardig is het feit dat Inini als Enini klinkt, het Akan/Twii woord voor Python, een soort slang. De belangrijke titels hier zijn “Oppergodin”, “Koningin van de goden”, en “handelend of heersend als godin”. Echter, dit huwelijk tussen de Sirius koning en de Orion koninginnen dochter was in waarheid, om een lid van de Orion koningshuis een oogje op de Siriussen te laten houden.

 

Hieronder ziet u een foto van Inana met vleugels (vogel DNA) met haar voet op een leeuwenwelpje, wat de controle van Orion over Sirius aangeeft. 


 Als u het niet gelooft, ontdek het dan voor uzelf. Vlak voor het Buckingham paleis in Engeland staan er 4 leeuwen die in 4 verschillende richtingen wijzen. Er staat een vrouw bij elk van de leeuwen die hen vergezelt. Dit is symbolisch, en verwijst naar Nin-Har-Sag, die de Reptielen leeuwen van Sirius vergezelt. U zult zich afvragen wie Nin-Har-Sag op aarde vertegenwoordigd?? Yep! Zij woont in het Buckingham paleis! Dit is wat ook Robert Morning Sky zegt.


Vertaling door Mistiek, uit het script van K. Akwadapa

Gebruikte bron: Boek van Robert M. Sky: Book I of the World’s Oldest Religion

 

 


Reacties

De Oorlog in de hemelen

Het 1e conflict was in de hemelen van I’llyuwn, de 19e sterrenstelsel, ook wel de Grote Melkweg genoemd en bekend als de plek "op hoogte" waar de etherische geschriften/verslagen (Akasha) worden opgeslagen. Het eerste conflict ontstond toen Tarnush (ook bekend als Humbaba, de zoon van Taaghuwt en Sin) probeerde om I’llyuwn over te nemen. Balus wilde de heerschappij over alle sterren en over de Anunnagi van de hemelen. Tarnush was 2e in de rang van bevel onder Murduk/Michaël, de zoon van Enqi en Damkina. Tarnush  vond dat Murduk niet geschikt was om leiding te geven aan de vloten van de grootvader van Murduk (=  de Schepper ANU). 

Tijdens deze periode was de planeet Titan(een maan van de planeet Saturnus) de thuisbasis van Humbaba die ook Krunus genoemd werd, en van Saturnus de man van Ops, de vriend van de godin van het vuur(Lua) en de vader van Picus. Zijn regeerperiode werd Saturnalia genoemd en tot heden wordt dit gevierd tussen 17 december en 25 december (kerstfeest). Degenen onderdeheerschappij van Krunus claimden Anshar (de 1e van de hemelen) welke hedendaags Saturnus wordt genoemd (het was toen de astrologische teken van Anshar, de vader van ANU) als hun thuisbasis.

De geringde planeet Saturnus roteert erg snel (het draait in 10 uren en 40 minuten om haar as). Bij haar evenaar zet Saturnus zich meer uit dan Jupiter. Saturnus heeft een onmetelijke atmosfeer welke voornamelijk uit Waterstof en Helium bestaat en ook wat Methaan en Ammoniak. Op het hoogste punt van haar atmosfeer is de temperatuur -184,44º Celsius. Door deze lage temperatuur in de buitenatmosfeer bevriest de Ammoniak in de buitenste atmosfeer, en vervormt het tot een vederlichte opstuivende poeder.

Er worden steeds meer ruimtesondes van NASA naar de ruimte gezonden, vanwege de nieuwsgierigheid van de mensheid. Zij proberen te herontdekken wat er zich lang geleden heeft voltrokken in de hemelen. Er worden ruimtesondes naar Saturnus gezonden en naar verschillende planeten en manen, zoals de Cassini, die in 1997 werd gezonden, gevuld met 72 pond uiterst radioactieve plutonium. De sondes werd vernoemd naar Giovanni Domenico Cassini, een franse astronoom, geboren in Italië.

De planeet Titan was de thuisbasis van derebelerende Anunnagis welke verdeeld waren in 12 continenten. De Griekennoemden ze:

 1. Oceanus
 2. Creus
 3. Coeus
 4. Iapetus
 5. Cronus
 6. Hyperion
 7. Rhea
 8. Mnemosyne
 9. Theia
 10. Thermis
 11. Tethys
 12. Phoebe 

De rebelerende Anunnagis maakten Titan tot alternatieve thuisbasis toen zij verbannen werden. De hoofdstad was Phoebe (hieruit komt het woord fobie voort, een irrationele angst voor een specifieke voorwerp of situatie, het vermijden of haten of aversie). De 12 continenten zijn de mystieke 12 stammen van Israel, de 12 stammen van Ishmael, de 12 tekens van de Zodiac (dierenriem)onder hun Olympischegoden, waaronder Zeus die nu Jezus genoemd wordt. Ja-zeus-Ya-shua -Ya-hova, geboren in de 12e maand van de gregoriaanse kalender en zijn 12 discipelen.

Doch, sommige rebelerende Anunnagis namen hun intrek in 1 van de 3 continenten van de planeet Rizq, genaamd Zarantu. Zij waren verboden zich te vertonen in de andere 2 continenten Darnuriyya en Kusmusta, zonder begeleiding van een escorte van Risq. Er waren immigratie wetten ingesteld, maar de inwoners van Risq mogen alle 3 continenten zonder escorte bezoeken. Zarantu stond onder leiding van Tarnush/Humbaba wiens wens was de leiding van Rizq over te nemen.

Echter was Murduk/Michaël verkozen om leiding te geven aan de vloten en dit veroorzaakte een ruzie tussen Murduk en Tarnush. De Schepper ANU's besluit om Murduk de leiding te geven over de vloten veroorzaakte deze ruzie tussen Murduk en Tarnush en het leidde tot een kleine oorlog en botsing op de planeet Risq (Rizq komt van het woord Razaqa = voorzien van)

Tarnush (Humbaba) viel de planeet Rizq aan met een schild verzwakker genaamd Aerosol, een gasachtig mengsel van luchtige vaste delen en/of vloeibare delen. Deze substantie kan hedendaags gevonden worden in verf, insecticide enz. De kinderen van de luciferianen gebruiken deze zelfde tactieken om de aarde te ontdoen van de Ozonlaag. De Aerosol bom van Tarnush stamt af van het oude woord Aero of Aer = lucht, atmosfeer.

Aer is een Grieks woord = lucht en het woord Sol = zon. Dus AIR (lucht)O(van Omega= het einde)SOL(=zon). Net als de verwoesting van de atmosfeer en de zonnen van Rizq, heerst dezelfde epidemie nu hier op aarde.

Door de Aerosolbom van Tarnush verzwakte de natuurlijke atmosfeer van Rizq. De inwoners van Rizq (Risqianen) hadden geen bescherming tegen de schadelijke stralen van de 3 zonnen. De atmosfeer vaagde weg en vele Rizqianen vertrokken naar andere sterrenstelsels. De stralen van de 3 zonnen Utu, Shamash en Afsu maakten een gat in onze Ozonlaag (er is een gat in de ozonlaag boven Australie en het wordt met de dag groter).  Rizq, de 8e planeet, was het hart en de bron van deze 3-zonnenstelsel en was daarom het meest aangetast. De aarde is het hart van onze zonnestelsel.  Alle 3 zonnen hebben een magnetische aantrekkingskracht dat een stevigere en zwaardere rotatie van hun planeten veroorzaakt. De energieschild van Rizq nam toe en het gat in hun ozonlaag begon zijn kleur te verliezen.

De Rizqianen moesten een protectieschild bouwen, een dak van goudstof dat nodig was om de planeet te beschermen tegen de schadelijke ultraviolette stralen. Goud reflecteert de stralen van de zon. Puur goud kan gemakkelijk beslagen worden tot een dikte van 0,0000127 cm, dus dunner dan papier en het kan tot 60 mijl of 300 km uitgerekt worden. Het kan dunner gemaakt worden dan elk metaalsoort. Dit is één van de redenen waarom goud erg speciaal is en zeer geliefd is door de hedendaagse mens. Het is één van de zachtste metalen en het is een goede geleider van elektriciteit en warmte en het kan makkelijker opgelost worden elk ander metaalsoort. Goud kan intense hitte reflecteren en het blijft goed onder elke conditie.

De Risqianen die deze kennis bezaten (en een nog uitgebreidere kennis van ander metalen en mineralen) wisten precies waar zij voor kwamen. Goud (het bestaat sinds de creatie van de planeet aarde zoals je het nu kent) kan diep in de aardkorsten gevonden worden en in vulkanisch as en in de diepe oceanen van deze planeet. ANU en de andere Aluhum wisten lang voor de geboorte van de mens dat het goud van deze aarde goed was.

De Rizqianen moesten toen Rizq verlaten en vertrokken naar Kesul/Orion (een 6 ster, 6 grote zonneconstellaties en dus honderden sterrenstelsels) De Rizqianen trokken in op de planeten en sterrenconstellaties van Mazzoroth, Ayish/Arcturus en Kamuh/Pleiades en maakten deze tot hun voorlopige verblijfplaats. Onderzoekingstochten waren toen nodig, en zodoende werd het creëren van onderzoekers een noodzaak.

Uit deze noodzaak ontstonden de Rumardianen. Zij werden later bekend als Greys. Deze buitenaardse biologische entiteiten, E.B.E's, bestonden uit verschillende soorten. Zij waren emotieloos en niet in staat zich voort te planten. Zij dienden voor één doel, en dat was als onderzoekers en waardige dienaars. Hun onderzoeken brachten hen naar Lahmu (Mars) en Sheshql (de maan) alwaar zij plannen maakten voor de constructie van cilindervormige schepen genaamd Shams. Dit gebeurde na de aanvaring met het schip van de Ninga vloot, ook bekend als de vier winden.         

Zij vervoerden goudstof naar de maan en daarna naar Nibiru en vandaar uit naar de planeet Rizq. Nadat dit werk gedaan was werd aan deze E.B.E's hun vrijheid gegeven, en dezen kozen Pleiades en Arcturus als hun thuis. Gehate Luciferachtige reptielen besloten hen te veroveren en hen tot slaaf te maken, middels biologische experimenten, en hierdoor creëerden zij hybriden uit hen, en zij gebruikten hen als onderzoekers op deze planeet (de Aarde). Zij hebben sommigen van hen nog tot de dag van vandaag nog in hun macht. Degenen die zich vrijmaakten namen hun intrek in de Canis Major sterrenconstellatie in Sirius (de honden ster dichtbij Sept (Sothis). Het heeft 2 grote en 6 kleine zonnen (Zeta Reciculi) iets ten zuiden van de Orion riem. 

Deze Greys of E.B.E's vormden een eenheid met de wezens van de planeet Aarde en hadden zo een gezamenlijke vijand, namelijk Lucifer, die de leiding had over 70 van hun koninkrijken. De Rizqianen riepen de hulp in van Murduk, die een grote strijder was.  Zij hadden iemand nodig die een grote strijder was om het goud te zoeken, en het van Nibiru naar Rizq te vervoeren. De Rizqianen werden in een val gelokt door Reptilianen. In die tijd was Murduk een rebellerende Yahwehaan, wat u een strijder noemt. Hij werd daarom uitgekozen om deze missie te leiden, welke begon met de aanval op Humbaba.

Aan Murduk was de Tillu wapen gegeven, een rode lichtstraal of een lichtstraal wapen gemaakt van de edelsteen Sardius, een laser dat gemaakt was door zijn grootvader, de Schepper  ANU, om Tarnush te stoppen. Het goud werd getransporteerd in cilindervormige schepen van 150 km bij 300 km groot. Zij verzamelden zich op Lahmu (Mars),en parkeerden aan de donkere zijde van de maan(Sheshql).  De kleinere schepen waren 7,5 km bij 10 km groot.  Zij hadden Androids genaamd Robotoids die de mineralen (goud) op de planeet, die onderleiding stond van de Rumardianen, bij elkaar zochten. Humbaba en zijn volgelingen die hem steunden (een derde van Rizq) werden verbannen en mochten daar nooit weer terugkeren.

Humbaba nam samen met een ras van reptielsoorten, zijn intrek op de planeet Titan (een maan van Saturnus.) De grootste van de 18 satellieten van Saturnus die bekend is, is Titan met een diameter van 1.700 km. Deze satelliet in onze zonnestelsel heeft een dichte atmosfeer en het is ongeveer 2,5 keer dichter als dat van de aarde.. De Titaanse atmosfeer bestaat merendeels uit Nitrogeen en kleine hoeveelheden methaan en andere waterstof componenten.

Humamba en zijn volgelingen waren Mammalia (een kruising van verschillende warmbloedige reptielen en zoogdieren) Mammalis = modern Latijns = dier van de borst. Mamma = Latijns = borst. Uit deze mix van warmbloedige reptielen en zoogdieren kwamen op mensen lijkende slangen voort genaamd Serpenten (zij die fluisterend praten). 

Door de schade die Tarnush/Humbaba had aangericht op de planeet Rizq, waren de Rizqianen expedities begonnen op zoek naar goud (goud was nodig ter bescherming tegen de schadelijke zonnestralen). Murduk en een groep van de Anunnagi waren uitverkoren om dit te zoeken, en zij wisten dat er goud in overvloed te vinden was op de planeet Tiamat = dienstmaagd van het leven (de aarde). Zij maakten velen reizen in een moederschip genaamd Nibiru = planeet van de oversteek of dat wat de hemelen oversteekt.  Murduk vond dus mineralen (goud) op Tiamat(Aarde) en bouwde een basiskamp op Lahmu (Mars)= god van de oorlog.Hij ging ook naar de donkere kant van Shesql, waar de mensen al onder de leiderschap van Luna leefden (Lunar, die oorspronkelijk uit Gaga kwam = Pluto).

De planeet Gaga (Pluto) was in die tijd een onderdaan van Anshar/Saturnus voordat het in zijn eigen wankele baan werd gesmeten, toen 1 van de satellieten van Nibiru tegen de planeet Tiamat (de Aarde) aanbotste. De aarde en Pluto waren enkele van de planeten die op de vaste route vande Nibiru's lag. De planeet Tiamat (Aarde) diende als regelmatige tussenstop, alsook de planeet Mars, die bij de Romeinen bekend was als de vader van Romulus en Remus. Dit was een metgezel van Rhea Sylvia, de godin van oorlog (oorspronkelijk Mars Sylvanus, god van verlaten plaatsen genoemd).

Sylvanus werd uitgebeeld als half man en half geit, de vader van oorlog, het oude Egyptische symbool van de god Ra, het symbool van de ram, god van de zon, vruchtbaarheid, leven, groei. Men spreekt het uit als Ra als in Zonnestralen.  Het omgekeerde van het woord Mars is Rams en de verlegging van de letters van Mars geeft Wars, een symbool van bloed genaamd de Rode planeet ook wel AL Mirrikh genoemd, de lange pijlsymbool van de oorlog. Andere namen zijn Al Khunnas en Bahraam.

Mars data;

de afstand tussen de zon en Mars = 142 miljoen mijl. Mars heeft een diameter van 40.022 mijlen. Mars roteert om de zon in 680 dagen. Mars blijft 24 uren en 37 minuten op zijn as. Het helt op een hoek van 25,2 graden. Mars schijnt in de lucht met een rode gloed en het wordt soms de rode planeet genoemd. De baan van Mars is ovaler dan dat van de aarde. De atmosfeer van Mars bestaat voornamelijk uit Carbon dioxide.  De temperaturen aan de evenaar van de planeet kunnen soms de 15ºC bereiken, echter gedurende de schaduwuren, kunnen de temperaturen dalen tot bijna -94ºC.  Er kunnen tonnen aan racketvloeistof uit de lucht van mars verwerkt worden, waardoor het reizen van en naar mars sneller en gemakkelijker te maken zouden zijn dan reizen naar de maan. De bodem van Mars bevat ook een overvloed aan Gypsum, dat gebakken kan worden, door het water van Mars en ijzerrijke stof toe te voegen. Op de aarde heet dit cement.

Mars heeft 2 manen genaamd Phobossen, 19 mijlen aan de wijdste zijde van Mars, en het roteert om zijn planeet op 2.462 mijlen afstand. Phobos roteert in 7,5 uren, en dit is korter dan de tijd die Mars neemt om rond zijn as te keren. De andere maan, Deimos, is 12 mijl breed aan de wijdste kant van Mars. Het roteert om Mars op een afstand van 14.700 mijlen. Zowel Phobos als Deimos werden geboren uit Meteorieten, en zijn gevangen als asteroïden in de baan van Mars. Op mars zijn er prototypes te vinden van Homo Sapiens.  Aldus het woord Parthenogenetisch, waaruit geleid kan worden dat deze plek, waar er piramidesenruines van tempels van de Anunnagi  zijn, werd gebruikt om de Homo Erectus te klonen tot Home Sapiens (het Adama Project).

Hier kan het gezicht van Kadmon (Adam)gevonden worden. Hedendaags heet deze plek Siddoneeah of Cydonia van Sidon, de 1e zoon van Kanaa, de vader van de Albinos, de vervloekte nazaat van Ham. Sidon is en betekent de vesting en hij is bekrachtigd. Zijn vrouw was Ginna.  Daarom zijn er vandaag de dag astronomen geïnteresseerd in Mars omdat men heeft ontdekt dat er voorheen leven bestond en dat er een mogelijkheid bestaat dat men wederom menselijk leven naar deze planeet brengt.

Vertaald vanuit het engels door: Mistiek.nl

Reacties

Het verhaal van Lucifer


O mijn kinderen laat mij u waarschuwen voor Lucifer en zijn gastheer. Val niet voor de verleidingen van Lucifer en zijn gastheer. Oh gij die trouw zijn, wijs Lucifer en zijn gezelschap af. Lucifer verschijnt in vele vormen om u te misleiden en in de val te lokken, jullie die trouw zijn. Lucifer de slechte reptielsoort die ook Haylal, of Sama’El genoemd wordt, was nummer 3 in de rang van zijn orde. Toen hij door Murduk/Michaël werd bevorderd werd hij benoemd tot  1 van de 100 meest potente en briljante persoonlijkheden. Uit meer dan 700.000 van zijn soort. Doch, ondanks zo een prachtige start moedigde Lucifer door zijn slechtheid ontoelaatbare daden aan. Hij was zo zichzelf voedend tot aan zelfbedrog toe, dat hij zichzelf overtuigde, dat zijn pogingen tot rebelleren in feite goed waren voor het systeem, en zo niet voor het universum.

Lucifer werd onoprecht, en het slechte evolueerde tot opzettelijke en voorbedachte ontoelaatbare daden. Hij geloofde dat de universele vader niet bestond, en dat lijfelijke zwaartekracht en ruimtelijke energie gelijk aan elkaar waren in het universum. Hij geloofde dat de Schepper een mythe was en verzonnen door de Sarufaten, om de heerschappij van het universum in handen te kunnen blijven houden, in naam van hun vader. Lucifer vond dat het universele systeem autonoom/zelf regerend en onafhankelijk zou moeten zijn.

Hij protesteerde tegen de rechten van Murduk/Michaël die ook de titel Miyka’El had (wie durft als EL te zijn?), de kleinzoon van de Almachtige Schepper ANU, De Verhevene. Lucifer was bereid Murduk als zijn meerdere te aanvaarden, maar hij was niet bereid hem als rechtmatige leider te aanvaarden. Hij beweerde dat het hele plan van aanbidding slechts een slimme complot was om de Aluhum (Anunnagi) te verheerlijken. Hij was totaal in opstand gekomen tegen de orde van de Schepper ANUDe Almachtige en Verhevene, en hij was de oorzaak van ongehoorzaamheid en oorlog in de hemelen.

Dit was niet de 1e oorlog. De eerste oorlog was tussen zijn vader Humbaba/ Tarnush, tegen Murduk/Michaël.

Vertaling vanuit het engels: Mistiek.nl


Reacties
 
Land: Benin
Stam: Fon
 
Mawu-lisa is één en dezelfde entiteit maar heeft 2 gezichten; dat van een vrouw (Mawu, haar ogen weerspiegelen de maan) en dat van een man (Lisa, zijn ogen weerspiegelen de zon). Het deel dat men Mawu noemt stuurt de nacht en Lisa stuurt de dag.
 
De legende gaat als volgt:
 
Omdat Mawu zowel mannelijk als vrouwlijk is raakte zij in verwachting. Haar eerstgeborenen waren tweelingen, een jongen genaamd Da Zodji en een meisje genaamd Nyohwe Ananu. Daarna baarde Mawu Sogbo; hij was net als Mawu-Lisa zowel mannelijk als vrouwlijk. Mawu baarde daarna weer een tweeling; een jongen genaamd Agbe en een meisje genaamd Naete. Daarna baarde Mawu weer een jongen Age (Agwe) en daarna nog een jongen genaamd Gu. Gu had echter alleen een romp en geen hoofd. Zijn romp was van steen. De zesde zwangerschap van Mawu resulteerde in een kind genaamd Dyo. Dyo was onzichtbaar, hij was de lucht, het atmosfeer. Mawu schonk Dyo aan de mensheid en de mensheid was vanaf toen afhankelijk van Dyo (lucht, zuurstof). Het zevende en laatste kind van Mawu is Legba. Mawu hield het meest van Legba omdat hij de jongste was.
 
Op een dag riep Mawu-lisa al haar kinderen bijeen om de geschapen koningrijken onder hen te verdelen. Aan haar eerste tweeling Da Zodji en Nyohwe Ananu schonk zij de aarde en beval hen deze te gaan bewonen. Aan Sogbo gaf zij de opdracht om in de hemel de blijven omdat hij net als Mawu-lisa zowel mannelijk als vrouwelijk was. Aan Agbe en Naete gaf zij de opdracht de zeeën op aarde te gaan bewonen en schonk hen heerschappij over alle wateren. Aan Age schonk zij heerschappij over de gedierten en gevogelten op aarde en beval hem in de bossen te gaan leven als jager. Aan Gu vertelde Mawu dat hij haar kracht weerspiegelde en dat hij daarom in tegenstelling tot haar andere kinderen geen hoofd had; hij had het niet nodig. Dankzij Gu zou de aarde niet voor eeuwig bestaan uit verwilderde bossen. Gu zou de mensheid leren gelukkig te leven. Aan Dyo schonk Mawu de ruimte tussen de hemel en de aarde. Zij beval hem om de mensheid te bewaken vanaf het moment van geboorte tot aan de dood. Ook gaf zij aan Dyo de opdracht om zijn broers/zusters te "kleden" en Dyo maakte hen onzichtbare kleding. Vanaf toen waren zij met het blote oog niet meer waarneembaar voor de mens.
 
Nadat Mawu met haar kinderen had gesproken, schonk zij aan Sagbata (nu bekend als Baron Samedi) kennis om de taal der mensheid te verstaan en wiste zij de taal die in de hemel gesproken werd uit zijn geheugen. Aan Hevioso (= dondergoden) schonk ze hetzelfde en wiste ook zijn geheugen. Ook bij Agbe en Naete, Age, en Gu wiste zij het geheugen, maar aan Dyo gaf zij de mogelijkheid om niet alleen de taal der mensheid te verstaan maar deze ook te kunnen spreken.
 
Toen zei ze tegen Legba; "jij bent mijn jongste kind en omdat je zo verwend bent en geen straf kent kan ik je niet aan je broers overlaten". "Ik zal jou altijd bij me houden en jouw taak is om alle koningrijken waarover jouw broers heersen te bezoeken en bij mij verslag te doen over wat je gezien hebt". Daarom kan legba alle talen die zijn broers spreken verstaan, alsook de taal der hemelen. Hij is de tolk van Mawu. Als één van zijn broers Mawu wil spreken, zal hij de boodschap aan legba moeten geven omdat de taal der hemelen uit zijn geheugen gewist is.
 
Legba is daarom overal; alle schepsels, mensen én goden moeten legba aanspreken om hun gebed/boodschap overgebracht te kunnen krijgen naar Mawu .

Lees meer...
 
De Fonstam uit het tegenwoordige Benin in Afrika:

Fa is voor deze stam hetzelfde als lotsbestemming. Elk mens moet in harmonie leven met zijn fa. De legende gaat als volgt;

Nadat de wereld geschapen was kwamen 2 profeten, Koda en Chada, vanuit de hemel naar de aarde. Deze 2 profeten werden volgens eigen zeggen door Mawu (=maangodin) gezonden. Koda en Chada lieten aan de weinige mensen die op aarde waren weten dat elk mens een eigen fa heeft. Mawu gaf deze heilige woorden door aan Legba. Deze heilige woorden noemt men dus Fa. Mawu gaf aan Legba de opdracht om aan elk mens zijn eigen fa te geven. Elk mens heeft een God die hij/zij aanbidt, maar zonder zijn/haar eigen fa, kan hij/zij zijn/haar God niet herkennen. Doordat Mawu fa aan legba gaf, dient elk mens eerst legba aan te spreken eer hij zijn God benaderd. Doet hij dit niet dan zal Legba weigeren fa aan de mens door te geven en kan de mens zijn eigen lotsbestemming niet weten. Elke dag geeft Mawu aan legba door wie zal sterven, wie er geboren zal worden, gevaren die op de loer liggen en ook toekomstige rijkdommen die een mens te wachten staan. Legba is bij machte dit alles naar zijn hand te zetten.
 
Ondanks het feit dat de mens wist dat fa de wil van de goden is, vergaten zij de belangrijke functie van legba. Daarom kwamen nog 3 profeten naar een plaats genaamd Gisi. Adjaka, Oku en Ogbena. Deze 3 profeten vertelden dat Mawu aan hen had geopenbaard dat legba de zoon, broer en assistent van Mawu is. Zij lieten aan een man genaamd Alaundje zien hoe hij fa moest maken. Ze hadden zaden van een palmboom meegenomen en gebruikten deze hierbij.
 
Zij zeiden tegen Alaundje: "wanneer iemand zijn lot wil weten, moet hij het bos ingaan, en palmzaden op de aarde werpen. Daarna moet hij op de plaats waar zij gevallen zijn proberen acht lijnen te ontdekken. Deze lijnen zullen het lot van de persoon bepalen. De persoon moet dan de aarde waarop hij de lijnen gezien heeft bijelkaar brengen en het in een lapje knopen. Dan moet de persoon (die nu zijn eigen lot in handen heeft) "het geschrevene" naar iemand met "kennis" brengen zodat deze hem zijn lot kan verklaren".
 
Ook legden zij de 8 lijnen van lotsbestemming aan Alaundje uit, en ook de betekenis van de 8 lijnen in een mensenhand. Zij legden aan hem uit dat deze handlijnen afkomstig van Mawu zijn. Het is Mawu die het lot van de mens in de handen van de mensen heeft gegeven, en aan legba de macht heeft gegeven om dit lot wel of niet kenbaar te maken. Het is dus voor de Fonstam van essentieel belang om met Legba bevriend te zijn.....Lees meer...
 
Pemba wordt in de winti religie én in de voodooreligie gebruikt. Het is een witte krijtachtige stof dat men vormt tot een bal.
 
De legende van Pemba

Pemba is een dik krijt welke gewonnen wordt in het Afrikaanse gebergte Kabanda. Het werd door de plaatselijke stammen ontdekt en gebruikt, in combinatie met natuurlijke kleurstoffen, om hun gezicht en lichaam ermee in te wrijven bij het ten strijde trekken tegen vijanden en hun de oorlog te verklaren.

Slechts door toeval werden de wonderbaarlijke eigenschappen ontdekt door een jong Afrikaans meisje, Pemba genaamd (later werd haar naam aan het krijt gegeven) en dochter van een belangrijke stamhoofd. Helaas, het meisje moest maagd blijven om te worden geofferd aan de goden. Doch was er een vreemdeling die tot het gebied kon doordringen, het meisje Pemba leerde kennen en zich met haar verloofde.

Haar vader kwam erachter en gaf zijn mannen de opdracht de vreemdeling te doden en voor de krokodillen te werpen in de Heilige Rivier U-sil. Pemba, die dit te weten kwam, en hierdoor zeer te neergeslagen was, wreef zich volledig in met het witte krijt, als oorlogsverklaring aan haar vader. Zij deed dit samen met andere stamleden die niet tevreden waren met de wrede plannen van het staatshoofd.

Hun optreden had echter een heel eigenaardige werking. Het stamhoofd werd, geconfronteerd met de in het krijt gehulde lichamen niet opgehitst tot oorlog, maar werd kalm en aanvaarde plots de liefdesrelatie van zijn dochter met de vreemdeling. Sinds dit voorval werd ontdekt dat het krijt een enorme liefde- en vredesopwekkende uitstraling bezat en er tevens voor zorgt dat belangrijke levenswensen uitkomen.
 
 Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl