Welkom
Kennis Maakt Wijzer
Mijn Gastenboek
Gastenboek

Plaats een leuk bericht
in mijn Gastenboek 
               
              en

               
Onderwerp
De schepping volgens de Akan stam

De schepping volgens de Akan Stam

Cylinderrol uit Mesopotamië (Irak) van de afdaling van Inana (Isis, Aisa)

Volgens de Akan is er een verhaal over een man en een vrouw die van de aarde kwamen, en een man en een vrouw die vanuit de hemel kwamen (buitenaardse wezens of bewakers), en de paren waren geselecteerd door Enini, de Python (de Nin-Har-Sag, of de hoofd genetische wetenschapper van Orion). Zij baarden de eerste menselijke volksstam, die voor hun ouders het magische woord “kus”  uitten, langs de wateren van de Muru of Buru (Niburu?), en zij gaven deze eerste stam een naam, de Mnuru Ntoro.

Het bovenstaande verhaal heeft betrekking op de Orion en Sirius genetische experimenten, die geleid hebben tot de creatie van het zwarte ras, en tot andere experimenten die uiteindelijk geleid hebben tot de creatie van andere mensen, zoals wij onszelf hedendaags kennen op deze planeet.

Dit verhaal over de creatie, gegeven door Danquah, komt in feite van het boek van Rattray “Ashanti” pagina 48. In een voetnoot, vermeldt Danquah, dat de naam Buru of Mnuru gelijk is aan Nimrod of Nimruddu, de zoon van Kush. Jammer genoeg besefte Danquah toen niet dat de koningen van de Akan valk en hond stam erom bekend staan de “Bosom uru ntoro” te hebben (een concept dat te maken heeft met genen die verkregen zijn via de bloedlijn van de vader). Dit is heel belangrijk, omdat zoals Reindorf duidelijk maakt, wordt de voorouderstam van de Akwamu Akan, wiens hoofden en koningen van de Aduana (Adu =Anu)-Ana)(hondenstam) zijn, Kamana genoemd. Waar anders vinden we de Kamana en ook vele namen met de –uru achtervoegsel? In Kenia!

De naam “Mb-uru” is zeer gewoon bij de Kikuyu van Kenia. Een andere gewone Keniaanse naam is “Mbu-ra-ti” en ook de naam “Uhuru”. Er is een link hier, en in het verre verleden was er vast een link tussen de Oost Afrikanen en één van de oudste Akan stammen, de hondenstam (Aduana), welke de meest aanzienlijke naam “ntoro” had, de Bosommuru, en wiens voorouderstam de Kamana is.

Dit is wat Rattray over de Bosommuru, Ashanti (Akan) zegt in het boek Ashanti pagina 47; de Bosummuru is een rivier in Akyem (één van de Akan groepen in Ghana). Het wordt tot het belangrijkste van alle ntoro afdelingen gerekend, deels vanwege het feit dat het de ntoro was van niet minder dan 8 Ashanti koningen, en deels omdat de Ashanti denkt dat het de eerste ntoro was die ooit aan de mens gegeven is. De bijnamen die aan deze ntoro gegeven zijn, hebben betrekking op de zogenaamde plunder neigingen van zijn eigenaren, door hun contacten met het koningshuis.

Taboes;  Phyton, Os/Koe, soorten apen die Kwakuo genoemd worden, hond, wilde hond, soorten vogels die Asokwa genoemd worden.

Rattray, pagina 48; Het is bekend dat de ntoro als fundamenteel erkend wordt bij de conceptie van de embryo in de baarmoeder. Het is nog meer bewijs dat dit het geloof is dat gegeven wordt in de volgende mythe, een vertaling van een gebeurtenis in de landstaal, welke de oorsprong toont, van de eerste ntoro die ooit aan de mens gegeven is, de Bosommuru ntoro.

Heel lang geleden, kwamen een man en een vrouw vanuit de hemel naar beneden, en kwamen een man en een vrouw vanuit de aarde. Van de Hemel God (Onyame), kwam er ook een Python (Onini) en het nam zijn intrek in de rivier die nu Bosummuru genoemd wordt. Eerst baarden deze mannen en vrouwen geen kinderen, zij hadden daar de wens niet toe, en conceptie en geboorte was nog niet bekend in die tijd. Op een dag vroeg de python hen of zij geen nakomelingen hadden, en na hun antwoord, vertelde hij de vrouw dat hij haar zwanger zou laten worden. Hij liet de stellen met hun gezichten naar elkaar toe staan, en plonsde toen de rivier in. Hij kwam weer naar boven en besproeide hun buiken met water en uitte ondertussen de woorden kus, kus. Hij gaf hen toen de opdracht naar huis te gaan en gemeenschap te hebben. De vrouw werd zwanger en baarde de eerste kinderen op deze wereld. Deze namen Bosommuru als hun ntoro, en elke man gaf deze ntoro door aan zijn kinderen (bloedlijn van de vader). Als een Bosommuru ntoro man of vrouw een dode python ziet (zij zullen nooit één doden), besprenkelen zij het met witte klei, en begraven het. Een Bosompra man of vrouw behandelt een luipaard op dezelfde manier. Van de Agyinadie ntoro wordt gezegd dat het aan de mens gegeven is op bijna dezelfde manier, door de krokodil. De Bosomtwe ntoro is aan de mens gegeven door Twe, de antroposofische geestengod van het meer. Akankadie ntoro (= de  eigenschap van de oude Akans) Nyame (de hemelgod) stuurde lang geleden een duif naar de aarde (DNA van de Aku, de vogelwezens), naar een bepaalde man en een vrouw, met zijn zegeningen en de belofte van zijn kinderen. De Ashanti stammen zeggen dat deze personen van deze ntoro herkend kunnen worden aan hun vreedzame karakter, zelfs nu nog.

Dit is een veel verklarend verhaal, omdat de voorouders van de Akan ten eerste geen kinderen konden baren. Waarom? Omdat zij dit niet konden. Dit is een ware en oude vertelling over de eerste wezens die de Sirius en Orion wetenschappers genetisch gecreëerd hadden. Dit wezen werd gekloond in het laboratorium, en het was pas later, dat aan het wezen de mogelijkheid zich voort te planten werd gegeven, en zelfs toen onder strikte toezicht en regels. Het andere interessante deel van het verhaal heeft te maken met hoe Onyame (Enki) toen aan deze wezens de mogelijk gaf zich voort te planten. Het is al eerder vermeld dat Onini/Inini de python een vertegenwoordiger is van een Reptielachtige genetische wetenschapper. Robert Morning Sky heeft het erover in zijn boeken.

Later geeft Onyame de Akankadie ntoro aan de Akan, en dit is volgens de schrijver van dit stuk hetzelfde als het geschenk van de veer, waar Robert Morning Sky over praat in de L.A. Transcript. Het geschenk van de veer, is het geschenk van het bewustzijn, en is in feite een DNA streng van de Aku, de bewaker(vogel) wezens die het experiment van Enki hebben beïnvloed (volgens Robert M. Sky)

Let wel dat de bosommuru ntoro voornamelijk bij de Akan koningschap voorkomt. Niet elke Akan heeft deze ntoro. In feite zijn er in totaal 12 ntoro.

In de L.A. Transcript, pagina 60 tot 69, gaat het over de vijandschap tussen Enki en zijn jongere broer Enlil. Enki saboteert het genetische experiment, en bemoeit zich met de broed programma’s. Hij veranderd de DNA van de “beesten”, en geeft hen een hogere seks libido en veroorzaakt uiteindelijk een opstand, waarbij de “beesten” rebelleren en ontsnappen in het wild. Dit hoofdstuk zal over het algemeen moeilijk te verwerken zijn voor Afrikanen en zwarten in het algemeen. Voor andere Afrikaanse vertelling over de creatie van het zwarte ras, lees de versie van dhr. Credo Mutwa hoofdstuk 7.1.

Ook belangrijk is het heilig woord van de Akan “Kus”. De analyse van het heilig woord “Kus”. Deze analyse toont de link tussen de Reptiel- en de Vogel- invloeden van Enki. Het woord “Kus”, zou eigenlijk geschreven moeten worden als KU-SSS. Het eerste deel KU heeft betrekking op Vogelinvloeden, en het 2e deel van het heilig woord SSS, heeft betrekking op Reptielinvloeden. Dit is omdat de moeder van Enki (sommigen noemen haar Aide) zowel reptielen als vliegende voorouders heeft, en van Rigel komt, in plaats van verbonden te zijn met de Orion lijn, welke gebaseerd is op de Orion riem en vooral op Mintaka, de hoofdkwartieren. Het is ook interessant dat de vogel DNA invloeden van de kant van familie van de moeder van Enki, verschilt van de vogel DNA invloeden van de vogel bewakers.

“Kus” klinkt als Kush, of Cush (oude naam voor Ethiopië, Afrika). Echter, lees wat Danquah over de Twii (de naam voor de Akan stam) en Kush zegt; In een monogram over de origine van de Akan en de Twii rassen, bied ik bewijs om aan te tonen dat het woord Twii, een vervorming is van de oude en heilige Afrikaanse etnische naam Cush of Kush. De Egyptenaren hebben deze naam vervormd tot Ethosh of Thaush, de Abyssiniers maakten het tot Itioiijwan, de Grieken tot Ethiopië en de Romeinen tot Tutzis. Het is de schrijver niet gelukt om achter de primitieve vorm van de naam te komen. Kush of Cush was de hebreeuwse vorm, en het werd bekend gemaakt bij de Engels sprekende landen via de bijbel. De primitieve vorm kan Ku of Tsu geweest zijn. Maar dit is slechts een gok. Het is mogelijk dat de oorsprong van de naam Kush, gerelateerd is aan Kus, het heilig woord van de Akan.

Nana, de godin van de Akan, en Enini (Inana) de python

Hier zien we een verband tussen de python en de Sumerische godin Inini/Inana. Hier zegt Danquah over Inana op pagina 51; Zoals Clement Wood aangeeft, nadat de vroegere Babyloniers hun geloof in Animisme opgaven (dat alles een ziel heeft), nam hun volgende vorm van aanbidding het karakter aan van Matriarchaten (door vrouwen omgeven maatschappijen, waarin zij domineren maar niet heersen). Dit was de tijd waarin primitieve vrouwen domineerden, en waarin vaderschap onbekend was. De vrouwelijke god Ishtar, was hun hoofdgod. Ishtar was de Semitische naam dat door de binnengevallen Semieten aan een inheemse Babylonische maagdelijke hemelgodin Inini gegeven was. Zij was de dochter van de hemelgod Anu. De hoofdzetel van haar cultus was Kish (Kush?). zij had verschillende namen in Akkad en Sumerië, en haar naam Inini werd vaak weergegeven als Inana, Nanna of Nana. Zij werd de Opper godin of koningin van de goden genoemd. Zij werd de koningin van de berg genoemd, en men nam aan dat zij leefde ondanks haar dood, en handelde of heerste als godin. Van haar werd gezegd, dat zij een dochter was van “het Hoge”.

Dit alles vertoont sterke gelijkenissen met Nin-Har-Sag of Isis of Inana. Dit wezen lijkt verschillende namen gehad te hebben. Robert M. Sky benadrukt, dat koningen van de sterrenconstellatie Sirius, getrouwd moesten zijn met een Orion vrouw, vanwege een vriendschapsbetrekking tussen de 2 werelden, dus “het Hoge” zoals eerder vermeld, zou best de Orion koningin zelf kunnen zijn op Mintaka, en niet Anu. Ook vermeldenswaardig is het feit dat Inini als Enini klinkt, het Akan/Twii woord voor Python, een soort slang. De belangrijke titels hier zijn “Oppergodin”, “Koningin van de goden”, en “handelend of heersend als godin”. Echter, dit huwelijk tussen de Sirius koning en de Orion koninginnen dochter was in waarheid, om een lid van de Orion koningshuis een oogje op de Siriussen te laten houden.

 

Hieronder ziet u een foto van Inana met vleugels (vogel DNA) met haar voet op een leeuwenwelpje, wat de controle van Orion over Sirius aangeeft. 


 Als u het niet gelooft, ontdek het dan voor uzelf. Vlak voor het Buckingham paleis in Engeland staan er 4 leeuwen die in 4 verschillende richtingen wijzen. Er staat een vrouw bij elk van de leeuwen die hen vergezelt. Dit is symbolisch, en verwijst naar Nin-Har-Sag, die de Reptielen leeuwen van Sirius vergezelt. U zult zich afvragen wie Nin-Har-Sag op aarde vertegenwoordigd?? Yep! Zij woont in het Buckingham paleis! Dit is wat ook Robert Morning Sky zegt.


Vertaling door Mistiek, uit het script van K. Akwadapa

Gebruikte bron: Boek van Robert M. Sky: Book I of the World’s Oldest Religion

 

 


Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl